English

Ing. Michaela Hlásková – seznam publikací

2016

 1. HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L.; VAJKAY, F., Errors of In-Situ Illuminance Measurements, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. GÁBROVÁ, L.; HLÁSKOVÁ, M.; VAJKAY, F., Comparative Evaluation of Daylighting Simulation Programs, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. HLÁSKOVÁ, M., HODNOCENÍ POMĚRU JASU MÍSTA ZRAKOVÉHO ÚKOLU K JASU BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ VE ŠKOLNÍCH UČEBNÁCH, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016, ISBN 9788021453111, 2016

2015

 1. HLÁSKOVÁ, M., Porovnání měření činitele odrazu světla, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VAJKAY, F.; HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L., Appropriateness of Test Cases Included in the CIE 171/2006 Test Report, příspěvek na konferenci ATF 2014 e-book of reviewed papers, ISBN 978-3-200-03644-4, TGM - Federal Institute of Technology, Vienna, Austria, 2014
 2. HLÁSKOVÁ, M., Distribution of Daylight Factor in Classrooms, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Durten-Zurich, Switzerland, 2014
 3. HLÁSKOVÁ, M., Vliv barevných a odrazivých ploch na činitel denní osvětlenosti v místnostech s trvalým pobytem osob, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, Sborník z konference, ISBN 978-80-214-4926-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014
 4. HLÁSKOVÁ, M., Shading by surrounding obstacles, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-040-8, Trans Tech Publications, Durten-Zurich, Switzerland, 2014
 5. HLÁSKOVÁ, M., Nové legislativní požadavky v projekční praxi, příspěvek na konferenci onference doktroského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014

2013

 1. HLÁSKOVÁ, M., Daylighting and dimensioning of building openings, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2013: The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University Kosice, Slovakia, Herl'any, 2013

2012

 1. HLÁSKOVÁ, M., Stínění objekty z hlediska denního osvětlení, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference; MMK 2012;MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, ISBN 978-80-905243-3-0, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný