English

Ing. Ing. Martina Uvizlová – seznam publikací

2016

  1. PROCHÁZKOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T.; VACKOVÁ, L.; TICHOMIROV, V., Diffusion of water vapor through the damaged light weight wooden wall, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

  1. UVIZLOVÁ, M., EXPERIMENTÁLNÍ DŘEVOSTAVBA EXDR 1, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. UVIZLOVÁ, M., The analysis of the humidity transit through wood wall depending on the quality and performance of the diffusion retarder, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
  2. UVIZLOVÁ, M., Novostavby dle energetické náročnosti, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014, ISBN 978-80-87952-04-7, Akademické sdružení Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
  3. UVIZLOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T., The transition of the water steam through the composition of the diffusive closed circumferential wall of the wooden house with the proper and improper realization of vapor barrier, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
  4. UVIZLOVÁ, M., Plísně v obytných místnostech, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

  1. UVIZLOVÁ, M., DŮLEŽITÉ POJMY TÝKAJÍCÍ SE NÁVRHU OBVODOVÉ STĚNY DŘEVOSTAVBY, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistemtů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, Hradec Králové, 2013
  2. UVIZLOVÁ, M., SKLADBA A POSOUZENÍ STĚN DŘEVOSTAVEB Z HLEDISKA DIFÚZE VODNÍCH PAR, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstva 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný