English

Ing. Lukáš Žižka – seznam publikací

2015

  1. ŽIŽKA, L.; VACKOVÁ, L., VLIV NAVLHAVOSTI DŘEVA NA RELATIVNÍ VLHKOST V PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

  1. ŽIŽKA, L.; VACKOVÁ, L.; ŠPÁS, L., Shrinkage of Industrial Concrete Floors, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, TRANS TECH PUBLICATION, Switzerland, 2014
  2. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014
  3. ŽIŽKA, L., Stanovení koeficientu kapilární absorpce, příspěvek na konferenci STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE, ISBN 978-80-214-4926-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Skalka, 2014
  4. VAJKAY, F.; ŽIŽKA, L., Assessment of Daylighting Design Tools Against Test Cases Included in CIE's 171:2006 Report, příspěvek na konferenci EnviBUILD Buildings and Environment 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-040-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

  1. ŽIŽKA, L., ÚPRAVA A OŠETŘOVÁNÍ BETONU, příspěvek na konferenci SBORNÍK PRACÍ KE KONFERENCI STRUKTURA - STAVEBNÍ TRENDY 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, OSTRAVA, 2013
  2. ŽIŽKA, L., DILATAČNÍ SPÁRY V KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci SBORNÍK PRACÍ KE KONFERENCI STRUKTURA - STAVEBNÍ TRENDY 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, OSTRAVA, 2013

2012

  1. ŽIŽKA, L.; KOMÍNKOVÁ, K., DRUHY PŘÍČEK A JEJICH AKUSTICKÉ VLASTNOSTI, příspěvek na konferenci Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný