English

Ing. Iveta Hájková – seznam publikací

2017

 1. HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I., Water-Tight Concrete Constructions and Directives for their Design and Realization, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 1662-9752, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 2. HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I., Properties of Vibro Compacted and Pressed Concrete Products with Varnished Surface , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 1662-9752, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 3. NOVÁKOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, I., Quality Evaluation System for Description of Recycled Concrete Aggregates and Verification of its Functionality, příspěvek na konferenci Civil and Building Materials, ISBN 978-3-0357-1112-7, 2017
 4. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Srovnání konečných vlastností portlandských cementů vlivem druhu mletí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2017

2016

 1. LABAJ, M.; HELA, R.; HÁJKOVÁ, I., Nanosilica Activated High Volume Fly Ash Concrete: Effects on Selected Properties , příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., The Effect of High-Speed Grinding Technology on the Properties of Fly Ash, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovinsko, 2016
 3. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci , Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I., Testing of technological properties of foam concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 6. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I., Testing of technological properties of foam concrete , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 7. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions , příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication Ltd., Switzerland, 2016
 9. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., VPLYV TECHNOLÓGIE MLETIA NA VLASTNOSTI PORTLANDSKÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 10. MIKULICA, K.; OSUSKÁ, L.; HÁJKOVÁ, I., FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI POPÍLKOVÝCH PĚNOBETONŮ, , České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika, 2016
 11. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., ZMĚNA MIKROSTRUKTURY BETA HEMIHYDRÁTU SÍRANU VÁPENATÉHO VLIVEM RŮZNÉHO REŽIMU MLETÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; HÁJKOVÁ, I., Impact of Grinding Technology on Final Properties of Portland Cement, příspěvek na konferenci Cpecial Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications Ltd., Švýcarsko, 2015
 2. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D., Influence of grinding processes on gypsum microstructure, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Švýcarsko, 2015
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Production of the alpha plaster modification by pressureless method, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 4. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Laboratory Burning of Anhydrite from Phosphogypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, TTP, Švýcarsko, 2015

2014

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Influence of Dehydrating Solution Types on Technological Properties of Alpha-Hemihydrate, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering III, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-358-4, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2014
 2. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., High-Temperature X-Ray Powder Diffraction of Secondary Gypsum, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 3. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; HAVLÍČKOVÁ, K., Monitoring the influence of dehydrating solutions for the production of alpha gypsum, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 4. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; HLAVINKOVÁ, E.; HAVLÍČKOVÁ, K., MOŽNOSTI VYUŽITÍ CEMENTÁŘSKÝCH ODPRAŠKŮ JAKO ZDROJ SOLI PRO TVORBU ROZTOKU NA VÝROBU alfa-SÁDRY, příspěvek na konferenci Construmat 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Efficiency of sulphate paste liquefaction, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 6. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I., Study of increasing of belite reactivity, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 7. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., Influence of grinding alpha-gypsum on its final property, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 8. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D., Fázové složení cementářských odprašků jako zdroj soli pro tvorbu roztoku na výrobu alfa sádry, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; MAGRLA, R., Monitoring of Calcium Sulphate Phase Transformations Using Hightemperature X-ray Diffraction, příspěvek na konferenci Binders an Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Alternative preparation of sulphated binders from secondary raw-material resources, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2013
 3. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., Ověření účinnosti vybraných plastifikátorů na silně viskózních pastách, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 4. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 5. HÁJKOVÁ, I., Možnosti přípravy síranového pojiva z odpadních surovin, příspěvek na konferenci 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT Brno, Brno, 2013

2012

 1. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Příprava síranového pojiva z chemosádrovce, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012

2010

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; KULÍSEK, K., Potenciální náhrada vysokopecní strusky ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný