English

Ing. Tomáš Jarolím – seznam publikací

2018

 1. JAROLÍM, T.; BROŽOVSKÝ, J.; PIZÚROVÁ, N.; ŠÁCHA, D., Influence of CNT Addition to the Frost Resistance of Concrete, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. FOLDYNA, V.; FOLDYNA, J.; KLICHOVA, D.; KLICH, J; HLAVACEK, P.; BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T., Effects of Continuous and Pulsating Water Jet on CNT/Concrete Composite, článek v STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, ISSN 0039-2480, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, PO BOX 197-IV, LJUBLJANA 61001, SLOVENIA, Slovenia, 2017
 2. LABAJ, M.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; OSUSKÁ, L., Nanoadditives – Future of High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; LABAJ, M., Possibilities of using of alkali-activated mortars in aggressive environment, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2016
 2. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K., Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8442, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 3. LABAJ, M.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Stará Živohošť, 2016
 4. JAROLÍM, T.; LABAJ, M., NANOTOXICITA KOLEM NÁS, , 2016
 5. JAROLÍM, T.; LABAJ, M., CEMENTOVÉ MALTY S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBIČKAMI - VLIV NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; JAROLÍM, T., Production of Self Compacting Concrete SCC with Portland and Blended Cement CEM I, CEM II with Fly Ash and Limestone Admixtures, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 2. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; HELA, R., Carbon nanotubes reinforced cement pastes – influence on mechanical properties and microstructure, , Ostrava, 2015
 3. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J., Průzkum chladící věže 20 let po její sanaci, příspěvek na konferenci Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, VUT v Brně, Brno, 2015
 4. HUBÁČEK, A.; MACHÁŇOVÁ, P.; JAROLÍM, T., Influence of addition of fly ash on selected properties of concrete for watertight tunnel lining, příspěvek na konferenci 12th Conference Silicate Binders 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 5. LABAJ, M.; HELA, R.; JAROLÍM, T., Nanočástice v materiálech na bázi cementu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 6. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., Influence of the amount of dispersed suspension of carbon nano-tubes on physico-mechanical properties of cement mortar, příspěvek na konferenci Advance material reseach, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. JAROLÍM, T.; LABAJ, M., Vliv množství dispergované suspenze uhlíkových nanotrubiček na sledované vlastnosti cementových malt, , ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 8. HUBÁČEK, A.; JAROLÍM, T.; MACHÁŇOVÁ, P., Study of properties of concrete for water-tight tunnel lining, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 9780000031327, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., SLEDOVÁNI VLIVU MNOŽSTVÍ DISPERGOVANÉ SUSPENZE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ MALTY, , ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 2. HUBÁČEK, A.; MACHÁŇOVÁ, P.; JAROLÍM, T., Studium vlastností betonů určených pro vodonepropustná betonová ostění tunelů, , ČBS Servis, Hradec Králové, 2014
 3. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R., Possibilities of Dispergation of Carbon Nanotubes in Aquaeous Solution, , ISBN 978-80-87294-55-0, Tager Ltd., Ostrava, 2014
 4. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., MOŽNOSTI DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A JEJICH ZAKOMPONOVÁNÍ DO CEMENTOVÉ MALTY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Černá Hora, 2014
 5. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R., Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038350262, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. JAROLÍM, T., SHRNUTÍ VLIVU CNT NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ, , ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014
 7. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1660-9336, ISBN 9783038350071, Switzerland, 2014
 8. HELA, R.; JAROLÍM, T., Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, 2014

2013

 1. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2013
 2. HELA, R.; JAROLÍM, T., Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, Košice, 2013
 3. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., Jihlava, 2013
 4. JAROLÍM, T., VLIV SMĚSNÝCH CEMENTŮ, ZEJMÉNA VÁPENCOVÝCH, NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, 15. odborná konference, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

 1. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 2. DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T., Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, ISBN 978-3-00-034075-8, F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde, Weimar, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný