English

Ing. Petr Vlček – seznam publikací

2016

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2016

2015

 1. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; VLČEK, P., Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2015
 2. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2015

2014

 1. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; VLČEK, P., ENVIROMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU AULY, příspěvek na konferenci zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014, ISBN 978-80-89216-67-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2014
 2. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems, článek v , ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2014
 3. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems, příspěvek na konferenci EnviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, 2014
 4. FORMÁNEK, M.; VLČEK, P., Problematika a optimalizace návrhu tepelných čerpadel, příspěvek na konferenci Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie., ISBN 978-80-02-02526-9, Praha, 2014
 5. VLČEK, P., Využití spalovacích motorů pro pohon tepelných čerpadel, příspěvek na konferenci Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, 2014
 6. TOMÁŠ, P.; VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., TEPELNÁ ČERPADLA POHÁNĚNÁ SPALOVACÍM MOTOREM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P., Optimalizace systému tepelného čerpadla vzduch – voda a posouzení výkonových parametrů, příspěvek na konferenci Sborník konference PROGRESS 2013: Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, ISBN 978-80-248-2972-2, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 2. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P., Zhodnocení výkonových parametrů u výparníků tepelného čerpadla systému vzduch voda, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013
 3. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo.sro, Praha, 2013

2012

 1. FORMÁNEK, M.; VLČEK, P., EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DOPADU NÁHRADY EKOLOGICKÝCH CHLADIV NA CHLADÍCÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ, příspěvek na konferenci Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy, ISBN 978-80-248-2666-0, Ostrava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný