English

Ing. Petr Blasinski, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018

2017

 1. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, ISBN 978-83-944254-4-9, Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, Krakow, 2017
 2. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Bezpečnost a regulace klimatizací v datových sálech , , Conteg spol. s r.o., záštita MPO, HK ČR, Czechinvest, VUT v Brně , Praha, 2017
 3. BLASINSKI, P., Praktické ukázky v laboratoři s měřicími přístroji, , VUT v Brně, Brno, 2017
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 6. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; VYTASIL, M., Provoz vzduchotechnických jednotek a jejich konstrukce, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, 2017
 7. VRÁNA, J.; BLASINSKI, P., Evropský pohled na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media, s.r.o., Praha, 2017
 8. RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017
 9. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika, , GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc, 2017
 10. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017

2016

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 2. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, Zurich, 2016
 3. BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů, , ISBN 978-80-214-5421, VUTIUM, Brno, 2016
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika? , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 5. BLASINSKI, P.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Co je to účinnost ZZT, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2016
 6. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002 , , ISBN 978-80-905768-5-8, LITERA BRNO, Brno, 2016
 7. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016

2015

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Znečištění vzduchovodů při realizaci, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning, příspěvek na konferenci Cassotherm 2015, ISBN 978-80-553-2438-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice , Košice, 2015
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, , ISBN ISBN 978-80-227-4469, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2015
 4. RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P., Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 6. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; JELÍNEK, O., Hodnocení systému rekuperace tepla při provozu vzduchotechniky, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M., Koncepční studie variant chladicího systému, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Mikroklíma v administratívnych budovách, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Distribuce vzduchu v bazénových halách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 6. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále, článek v Medicínská technika, ISSN 2336-3746, Business media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 7. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 8. BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Doprovodné jevy při návrhu vzduchotechniky v bazénových halách, příspěvek na konferenci OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Návrh bazénových odvlhčovacích jednotek, příspěvek na konferenci Structura stavební trendy 2013 - ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, 2013
 2. JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Aplikace teoretických znalostí při výstavbě mezinárodního klinického a výzkumného centra ICRC v areálu FN u Sv. Anny v Brně, příspěvek na konferenci , STP, Praha, 2013
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Perioperační péče III. - Intenzivní medicína, Čistota na operačním sále z pohledu vzduchotechniky, , Praha, 2013
 5. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2013
 6. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno, příspěvek na konferenci CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 7. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, Praha, 2013
 8. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), ISSN 1338-7278, Versita, Košice, 2013
 9. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O., Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 10. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 11. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, Litera Brno, Brno, 2013
 12. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 13. BLASINSKI, P., Představení a porovnání čtyř metod výpočtu odparu z plochy vodní hladiny, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu, , Brno, 2012
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 7.národní konference s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 3. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the design of swimming pool dehumidifiers units, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Košice, 2012
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Vliv chladícího výkonu na odvlhčování, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2012

2011

 1. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P., Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný