English

Ing. Iva Sýkorová – seznam publikací

2016

 1. FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O., Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, 2016

2014

 1. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Porovnání typů osvětlení pro výpočet energetické náročnosti budov, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2014, ISBN 978-80-248-3623-2, Ostrava, 2014
 2. RUBINOVÁ, O.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Long-Term Monitoring of the Effectiveness of a Ground Source Heat Pump Borehole, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Energetická náročnost budov v příkladech, , ISBN 978-80-214-5056-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,, Brno, 2014
 4. HORÁK, P.; ADAM, P.; AMBROŽOVÁ, I., A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, příspěvek na konferenci A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Sborník Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, , ISBN 978-80-214-4864-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 6. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Vyhodnocení lineárního modelu tří místností, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. AMBROŽOVÁ, I., Tepelná bilance systému místností, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 8. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Měření povrchové teploty podlahových krytin při podlahovém vytápění a výpočet měrného tepelného toku podlahy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Modelování tepelné bilance domu s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci STRUCTURA Stavební Trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB -Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Význam primární energie při volbě zdroje tepla v obytných budovách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol.s.r.o., Praha, 2013
 3. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Vliv primární energie na volbu zdroje tepla, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava, 2013
 4. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013, , ISBN 978-80-214-4736-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 5. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Volba zdroje tepla v domě s téměř nulovou spotřebou z pohledu primární energie, příspěvek na konferenci 21. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2013, ISBN 978-80-89216-53-6, STTP Bratislava, Stará Lubovňa, 2013
 6. AMBROŽOVÁ, I., VYHODNOCENÍ DOMU S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE Z POHLEDU PRIMÁRNÍ ENERGIE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Výpočet měrného tepelného toku podlahového vytápění v závislosti na typu skladby podlahy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 2. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Stanovení tepelných zisků zasklení ze slunečního záření v energetickém hodnocení budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 4. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb, XXII. mezinárodní sympozium Sanace 2012, ISSN 1211-3700, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 5. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Simulace spotřeby energie nízkoenergetických a „nulových“ domů v dánském prostředí, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Progress 2012, ISBN 978-80-248-2666-0, VŠB OSTRAVA, FAST, Ostrava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný