English

Ing. Ondřej Vlček – seznam publikací

2014

  1. VLČEK, O., Experimental Analysis of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, 2014
  2. VLČEK, O., Methods of analysis of composite timber-concrete beam with CFRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2014
  3. VLČEK, O., Stabilita jednostranně ztuženého příhradového sloupu z tenkostěnných ocelových profilů, příspěvek na konferenci Sborník anotací 16. odborné konference doktorského studia Juniorstav, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, Brno, 2014

2013

  1. VLČEK, O., Behavior of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, 2013
  2. VLČEK, O., Effect of external FRP reinforcement on timber-concrete beam bearing capacity and deflection, příspěvek na konferenci Proceedings of The 5th PhD Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovakia, 2013
  3. VLČEK, O., Možnosti zesílení dřevobetonového nosníku externí FRP výztuží, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný