English

Ing. Jiří Vendel – seznam publikací

2016

  1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length, článek v Road and Rail Structure IV, ISSN 1848-9842, ISBN 1848-9842, University of Zagreb, Zagreb, 2016

2015

  1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva, , Brno, 2015
  2. VENDEL, J., Bezstyková kolej na mostech s velkými dilatačními délkami, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
  3. VENDEL, J., Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje, , 2015
  4. VENDEL, J., Monitoring and verification interaction between bridges and continuous welded rail, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technical university of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2015
  5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J., Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2015
  6. VENDEL, J., Sledování a ověřování míry spolupůsobení bezstykové koleje a mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2015

2014

  1. VENDEL, J., Sledování pohybu bezstykové koleje na mostech způsobeným teplotními změnami, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

  1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, , Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný