English

Ing. Aneta Žabenská – seznam publikací

2015

  1. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2015

2013

  1. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU, příspěvek na konferenci Veda Mladých 2013, ISBN 978-80-552-1081-0, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra, Nitra, 2013

2012

  1. ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M., Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení, článek v Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, ISSN 1214-5815, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný