English

Ing. Lucie Larišová – seznam publikací

2016

 1. DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L., The influence of different technologies of soil processing on infiltration properties of soil in the cambisols area of the Opava district, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Brno, 2016

2015

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., Comparison of predicted and laboratory measured soil moisture retention curves from three experimental sites of South Moravia, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2015
 2. LARIŠOVÁ, L., Využití přenosného simulátoru deště ve výzkumu půdní krusty., , ISBN 978-80-244-4802-2, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015
 3. LARIŠOVÁ, L., Fyzikální vlastnosti půdy experimentální plochy v lokalitě Čejkovice, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. LARIŠOVÁ, L., Měření infiltrace a povrchového odtoku pomocí dešťového simulátoru, příspěvek na konferenci Konferencia mladých výskumníkov, ISBN 978-80-227-4255-9, STU, Bratislava, 2014
 2. LARIŠOVÁ, L., TERÉNNÍ MĚŘENÍ INFILTRACE MINIDISKOVÝM INFILTROMETREM NA POZEMCÍCH S PŮDNÍ KRUSTOU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků odborné konference voda a krajina 2014, ISBN 978-80-01-05533-5, 2014
 3. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., Using two pedotransfer functions to estimate soil moisture retention curves from one experimental site of South Moravia, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2014
 4. LARIŠOVÁ, L., Posouzení pozemkových úprav v katastrálním území Lichnov, příspěvek na konferenci Veda mladých 2014 - Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ISBN 978-80-552-1189-3, SPU v Nitre, Nitra, 2014
 5. LARIŠOVÁ, L., INFILTRACE MĚŘENÁ DVOUVÁLCOVÝM INFILTROMETREM NA POZEMKU S PŮDNÍ KRUSTOU NA POVRCHU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L., PEDOTRANSFEROVÉ FUNKCE PRO URČENÍ BODŮ RETENČNÍCH ČAR STŘEDNÍCH PŮD Z LOKALITY BOHATÉ MÁLKOVICE, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, 2013

2012

 1. KAMENÍČKOVÁ, I.; LARIŠOVÁ, L.; STOKLÁSKOVÁ, A., Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost Ks hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, LS, České Budějovice, 2012
 2. KAMENÍČKOVÁ, I.; STOKLÁSKOVÁ, A.; LARIŠOVÁ, L., THE IMPACT OF DIFFERENT TILLAGE TREATMENTS ON HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF LOAMY SOIL, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, ACTA, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný