English

Ing. Jakub Feltl – seznam publikací

2015

  1. FELTL, J., Effectivity assessment of biotechnical flood and erosion control measures on example of starovicky Potok catchment, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-37-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2015

2012

  1. DOLEŽAL, P.; FELTL, J., Využití prostorově založeného srážkoodtokového modelu k návrhům malých vodních nádrží s retenčním účinkem, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný