English

Ing. Jaroslav Kadlec – seznam publikací

2016

 1. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Vliv dotvarování mladého betonu na velikost vynucených napětí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2016
 2. ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Experimental Evaluation of Residual Stresses in the Concrete, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-680-6, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr, Comparison and Review of Concrete-to-Concrete Interface Shear Resistance according to Major Design Codes, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 2. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J., Experimental Investigation of Residual Stress in the Concrete Caused by Volume Changes with Consideration of Environment Effect, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publication, Switzerland, 2015
 3. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J., Experimentální stanovení napětí v betonu způsobeného objemovými změnami a zohlednění vlivu okolního prostředí, příspěvek na konferenci 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015, ISBN 978-80-903806-8-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2015
 4. ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I., Identification of the Concrete Internal Structure from the Beginning of Its Setting, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015 , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering , Jasná, 2015
 5. KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I., Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 9780000031327, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2015

2014

 1. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 2. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 3. KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; ZVOLÁNEK, L., Autogenní smršťování a jeho měření od okamžiku uložení betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., 2014
 4. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I., Effect of various ways of curing on ultra-light concrete, příspěvek na konferenci Young scientist 2014, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2014
 5. TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L., Smršťování betonu - vědecky, nebo prakticky použitelně?, příspěvek na konferenci 12. konference Technologie betonu 2014, ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2014
 6. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží, příspěvek na konferenci 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014), ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 7. KADLEC, J., Vývoj pevnosti ultralehkého betonu v čase, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014
 8. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L., Vývoj a základní vlastnosti ultralehkého betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Měření autogenního smršťování od okamžiku uložení betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2013 www.zkouseniajakost.cz, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013
 2. KADLEC, J., Light structural concrete, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2013
 3. KADLEC, J., Konstrukční beton „lehčí“ než voda, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný