English

Ing. Anna Matušíková – seznam publikací

2017

 1. GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 2. MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire , článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation, ISBN 978-972-752-203-3, FEUP, Porto, 2016
 4. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 5. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí, příspěvek na konferenci 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-70-1, SEKURKON s.r.o., 2016
 6. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of concrete structures by using modern composite materials - FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, Praha, 2016
 7. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A., Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 8. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I., Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, s.r.o., Brno, Brno, 2015
 2. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí, příspěvek na konferenci 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-67-1, SEKURON, s.r.o., Skalský Dvůr, 2015
 3. VALA, J.; ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A., Prediction of behaviour of cementitious composites under fire conditions, článek v WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, ISSN 1790-5044, 2015

2014

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A., Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Mathematical modeling of processes proceeding in concrete during fire, příspěvek na konferenci Thermophysics 2014 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-214-5034-9, Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2014
 3. VALA, J.; KUČEROVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P., Modelling of high-temperature behaviour of cementitious composites, příspěvek na konferenci Advances of Applied and Pure Mathematics, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-240-8, EUROPMENT, Athens, 2014
 4. ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Processes in Concrete during Fire, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 - Dolní Maxov, June 8-13, 2014 - Proceedings of Seminar, ISBN 978-80-85823-64-6, Praha, 2014
 5. KUČEROVÁ, A., Měření mechanických vlastností FRP výztuže v závislosti na teplotě, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A., Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement, příspěvek na konferenci 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013), ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2013
 2. ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publishing, Praha, 2013
 3. KUČEROVÁ, A., Effects of fire on behavior of concrete element, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Kosice, 2013
 4. KUČEROVÁ, A., Betonové konstrukce vystavené účinkům požáru, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný