English

Ing. Eva Velísková – seznam publikací

2016

 1. FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O., Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, 2016
 2. VELÍSKOVÁ, E., Výskyt mikrobiálních částic ve vnitřním prostředí, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015
 2. VELÍSKOVÁ, E., Energetické zhodnocení komplexu různě orientovaných budov, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Využití transferu energie z obnovitelných zdrojů v komplexu budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014, ISBN 978-80-89216-67-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, SK, 2014
 2. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Aktivní domy - Možnosti optimalizace energetické bilance, příspěvek na konferenci Sborník konference Progress 2014, Nové trendy v energetice, Inteligentní budovy, Energeticky soběstačné budovy, ISBN 978-80-248-3623-2, Vysoká škola báňská, Fakulta stavební, Ostrava, 2014
 3. VELÍSKOVÁ, E., Analysis of the Use of Transfer of Energy Produced from Renewable Sources, příspěvek na konferenci EnviBUILD 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 4. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Možnosti využití transferu energie z obnovitelných zdrojů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 12. Letní školy TZB 2014, ISBN 978-80-02-02551-1, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014
 5. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Budova s téměř nulovou spotřebou energie a inteligentní regiony, příspěvek na konferenci Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014
 6. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Vliv provedení zateplení na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a návratnost investice, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 7. VELÍSKOVÁ, E., Energetická bilance aktivního domu s použitím počítačové simulace, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Energy rating of the active house in the Czech republic, příspěvek na konferenci International Conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2013, ISBN 978-80-89216-59-8, SSTP, Bratislava, 2013
 2. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Snižování energetické náročnosti starších objektů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. letní školy TZB, ISBN 978-80-02-02475-0, STP, Praha, 2013
 3. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Aktivní dům, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 4. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Smart regions, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, STP, Brno, 2013
 5. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Energetické hodnocení rodinného domu s aktivní energetickou bilancí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie Vykurovanie 2013, ISBN 978-80-89216-53-6, SSTP, Bratislava, 2013
 6. VELÍSKOVÁ, E., Energetická bilance aktivního domu s použitím počítačové simulace, příspěvek na konferenci 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. HIRŠ, J.; VELÍSKOVÁ, E., Energetická bilance pavilonu výzkumného centra s uplatněním obnovitelných zdrojů energie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konfrence, ISBN 978-80-89216-45-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný