English

Ing. Jan Valeš – seznam publikací

2017

 1. KALA, Z.; VALEŠ, J., Sensitivity assessment and lateral-torsional buckling design of I-beams using solid finite elements, článek v Journal of Constructional Steel Research, ISSN 0143-974X, 2017
 2. KALA, Z.; VALEŠ, J.; JÖNSSON, J., Random fields of initial out of straightness leading to column buckling, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, 2017
 3. VALEŠ, J.; KALA, Z., Weak Axis Buckling - Elastic Resistance of a Column, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, Svratka, Česká republika, 2017
 4. KALA, Z.; VALEŠ, J., Global Sensitivity Analysis of Lateral-torsional Buckling Resistance Based on Finite Element Simulations, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2017
 5. KALA, Z.; VALEŠ, J.; MARTINÁSEK, J., Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017

2016

 1. VALEŠ, J., Fuzzy analysis of serviceability limit states of slender beams, článek v WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, ISSN 1991-8747, 2016
 2. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J.; OMISHORE, A., FE Nonlinear Analysis of Lateral-torsional Buckling Resistance, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 3. VALEŠ, J., Sensitivity analysis of static resistance of slender beam under bending , příspěvek na konferenci International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAA?M 2015), ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1392-4, 2016
 4. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J., Solving Lateral Beam Buckling Problems by Means of Solid Finite Elements and Nonlinear Computational Methods, článek v International Journal of Mathematical and Computational Methods, ISSN 2367-895X, USA, 2016
 5. VALEŠ, J.; KALA, Z., Stability Analysis of a Geometrically Imperfect Structure using a Random Field Model, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, 2016

2015

 1. KALA, Z.; VALEŠ, J., Stochastic Analysis of the Lateral Beam Buckling of Beams with initial imperfections, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, ISBN 978-1-138-02879-1, Luca Podofillini, Bruno Sudret, Božidar Stojadinović, Enrico Zio, Wolfgang Kröger, Zürich Switzerland, 2015
 2. VALEŠ, J., Modeling and Simulation of Random Fields in Stability Problems of Compressed Members, příspěvek na konferenci 21st International Conference on Soft Computing - MENDEL 2015, ISSN 1803-3814, Matoušek Radek, Brno, Česká republika, 2015
 3. KALA, Z.; VALEŠ, J., Fuzzy Logic for Design Verification of Steel Beams in Serviceability Limit State, příspěvek na konferenci 21st International Conference on Soft Computing - MENDEL 2015, ISSN 1803-3814, Brno, 2015
 4. VALEŠ, J., Zautomatizování tvorby výpočetních modelů s využitím jazyku Visual basic, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 5. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J., Application of fuzzy set theory to the serviceability limit state of a steel beam under bending, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-485-7, Switzerland, 2015
 6. VALEŠ, J., The influence of correlation between initial axis curvature and cross-section rotation on the beam static resistance, příspěvek na konferenci International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014, ISBN 978-0-7354-1287-3, 2015
 7. KALA, Z.; VALEŠ, J., Fuzzy Analysis of Serviceability Limit State of Slender Steel Beam under Bending, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ISBN 978-0-7354-1287-3, 2015

2014

 1. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J., Application of fuzzy set theory to serviceability limit state of steel beam under bending, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 2. KALA, Z.; VALEŠ, J., Lateral-Torsional Buckling of I-Section Beams with Initial Random Imperfections, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2014, ISBN 978-80-214-4871-1, Svratka, Česká republika, 2014
 3. KALA, Z.; VALEŠ, J., Modelling and Statistical Approaches to Lateral-torsional Buckling, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Switzerland, 2014

2013

 1. VALEŠ, J., Vliv náhodného zakřivení osy na únosnost tenkostěnného prutu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. VALEŠ, J., Analysis of load carrying capacity of thin-walled closed beams with different slenderness, příspěvek na konferenci 2nd International Conference of Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Vysoké Tatry, Slovensko, 2013
 3. KALA, Z.; VALEŠ, J., Modelling and Statistical Approaches to Lateral-Torsional Buckling, příspěvek na konferenci International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Vysoké Tatry, Slovenská republika, 2013
 4. VALEŠ, J., Effect of random axial curvature on the performance of open and closed section steel columns, příspěvek na konferenci 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1184-5, AIP Publishing, Rhodes, Greece, 2013
 5. VALEŠ, J., Analýza únosnosti náhodně zakřiveného tlačeného tenkostěnného prutu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 6. VALEŠ, J., Vliv počátečního osového zakřivení tlačeného štíhlého prutu na jeho únosnost, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. VALEŠ, J., The influence of random initial axis curvature of compression steel slender member on its load carrying capacity, příspěvek na konferenci ident. č.;název;zahájení;stát;místo konání;ISBN sborníku 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL, ISBN 978-80-214-4540-6, Nosová Hana, Brno, Česká republika, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný