English

Ing. Martina Šomodíková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K., Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2018

2017

 1. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Inverse response surface method in reliability-based design, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter Open, , 2017
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Chloride Ion Ingress Modelling and the Reliability of Concrete Structures, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 3. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PAN, L.; CAO, M., A Comparison of Sensitivity Analyses of Prestressed Composite Bridge, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 4. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Input Value Correlation in Chloride Ion Ingress Modelling and Concrete Structures Reliability, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno, 2017
 5. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Reliability calculation of time-consuming problems using a small-sample artificial neural network-based response surface method, článek v NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, ISSN 0941-0643, 2017
 6. VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B., Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability, článek v Computers and Concrete, ISSN 1598-8198, 2017
 7. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M., OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2017

2016

 1. STRAUSS, A.; TÄUBLING, B.; JIROVSKÝ, L.; BERGMEISTER, K.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Nonlinear analyses techniques for the assessment of the track-bridge iteraction, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 2. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LIPOWCZAN, M., Determination of uncertain design parameters of post-tensioned composite bridge, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 3. STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D., Nonlinear analysis for the investigation of rail-bridge iteraction considering temperature effects, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridges Netwrks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 4. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Inverzní spolehlivostní analýza mostu z MPD nosníků: Identifikace parametrů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016
 5. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; CAO, M., Soft Computing and Stochastic Optimization Approaches for Uncertain Design Parameters Determination of Post-Tensioned Composite Bridge, příspěvek na konferenci Structural Reliability and its Applications (APSSRA ´6), ISBN 978-7-5608-6303-0, Shanghai, China, 2016
 6. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, Switzerland, 2016
 7. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2016
 8. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016
 9. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters, příspěvek na konferenci Junoirstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 10. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Zpřesnění aproximace funkce poruchy pomocí metody plochy odezvy založené na umělé neuronové síti v okolí návrhového bodu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016: Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2016
 11. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-Tensioned Composite Bridge: Reliability-Based Optimization of Selected Design Parameters, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-538-0, Switzerland, 2016

2015

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Litomyšl, 2015
 2. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Jendželovský, N. & Grmanová, A., Bratislava, Slovakia, 2015
 3. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2015
 4. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Reliability Analysis of Post-Tensioned Bridge Using Artificial Neural Network-Based Surrogate Model, příspěvek na konferenci Engineering Applications of Neural Networks, Proceedings of the 16th International Conference, EANN 2015, Rhodes, Greece, September 25–28, 2015, ISBN 978-3-319-23983-5, L. Iliadis and Ch. Jayne, Rhodos, Řecko, 2015
 5. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D., Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, ISBN 978-1-138-02879-1, L. Podofillini et al., Curych, Švýcarsko, 2015
 6. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Application of soft computing techniques for reliability calculation of time demanding problems, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: Proceedings of the 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zürich, Switzerland, 7–10 September 2015, ISBN 978-1-138-02879-1, L. Podofillini et al., Curych, Švýcarsko, 2015
 7. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition, , Stang, H. & Braestrup, M., Kodaň, Dánsko, 2015
 9. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Utilization of Artificial Neural Network Based Response Surface Method for Reliability Analysis of Structures, , ISBN 978-80-86246-42-0, Náprstek, J. & Fischer, C., Svratka, Česká republika, 2015
 10. DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-65-7, Sekurkon, Brno, Česká republika, 2015
 11. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 12. ŠOMODÍKOVÁ, M.; SADÍLEK, V., Program pro usnadnění stochastické analýzy v programu ATENA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 13. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Využití metody plochy odezvy založené na umělé neuronové síti při stochastické analýze spolehlivosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 14. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015
 15. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Small-sample artificial neural network based response surface method for reliability analysis of concrete bridges, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015

2014

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Analýza spolehlivosti s využitím metody response surface založené na umělé neuronové síti, příspěvek na konferenci 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Slovak University of Technology, Bratislava, 2014
 3. ŠOMODÍKOVÁ, M.; KADĚROVÁ, J., Zavedení experimentů pro identifikaci materiálových parametrů do předmětů stavební mechaniky, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, Hradec Králové, Česká republika, 2013
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D., Probabilistic load bearing capacity assessment of post-tensioned composite bridge, příspěvek na konferenci Poceedings of 11th International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 3. NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J., Reliability and durability of concrete structures under complex conditions, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading, ISBN 978-2-35158-124-7, Nanjing, China, 2013
 4. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013
 5. DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu, příspěvek na konferenci Mosty 2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Brno, Česká republika, 2013
 6. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge, příspěvek na konferenci Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, Tel-Aviv, Israel, 2013
 7. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Stanovení zatížitelnosti mostu z dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4 s využitím pravděpodobnostních metod, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza betonových dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4: stanovení zatížitelnosti mostu., příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Spolehlivostní analýza železobetonového mostu v závislosti na stupni jeho degradace., příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildongs, ISBN 978-80-227-3786-9, Bratislava, Slovenská republika, 2012
 3. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Nonlinear analysis of load-bearing capacity of reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci XIIIth Bilateral Czech/German Symposium: Experimental methods and numerical simulations in engineering sciences, ISBN 978-80-01-05062-0, Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Praha, Česká republika, 2012

2011

 1. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Analýza spolehlivosti mostní konstrukce v závislosti na stupni její degradace., příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů (VDPM 2011), ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, Česká republika, 2011
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Stochastická analýza zatížitelnosti mostů, příspěvek na konferenci 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Bratislava, Slovenská republika, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný