English

Ing. Jana Kaděrová – seznam publikací

2016

 1. ELIÁŠ, J.; KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Interplay of probabilistic and deterministic internal lengths in simulations of concrete fracture, , berkeley, california, USA, 2016
 2. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Tvar a velikost lomové procesní zóny v pravděpodobnostním diskrétním modelu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., The Influence of Correlation Length on the Strength of Stochastic Discrete Models, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-63-8, Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 2015
 2. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Influence of Autocorrelation Length in Random Lattice-Particle Model, , Sciencesconf.org, Cachan, France, 2015
 3. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., The Influence of Autocorrelation Length of Random Strength in Stochastic Discrete Simulations, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, ITAM AS, Praha, ČR, 2015
 4. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J., Simulations of Bending Experiments of Concrete Beams by Stochastic Discrete Model, příspěvek na konferenci Advances in Fracture and Damage Mechanics XIII, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-235-8, Trans Tech Publications Ltd., Switzerland, 2015
 5. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J., Simulace ohybových experimentů betonových trámců pomocí stochastického diskrétního modelu, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2015

2014

 1. KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J., Stochastic Discrete Modeling of Bending Experiments of Concrete Beams, , University of Wuppertal, Wuppertal, Germany, 2014
 2. KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Statistický vliv velikosti na pevnost v tahu za ohybu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká Republika, 2014
 3. ŠOMODÍKOVÁ, M.; KADĚROVÁ, J., Zavedení experimentů pro identifikaci materiálových parametrů do předmětů stavební mechaniky, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J., Vývoj norem korelace při náhodných záměnách pořadí elementů, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 2. VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J., Correlation Process Resulting from Random Swapping of the Order of Elements, příspěvek na konferenci 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1184-5, AIP Proceedings, Rhodes, Greece, 2013
 3. KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Experimental Testing of Statistical Size Effect in Civil Engineering Structures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Barcelona, 2013
 4. VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J., Proces vývoje korelace při náhodných záměnách pořadí elementů, příspěvek na konferenci 11. Mezinárodní konference modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 5. KADĚROVÁ, J., Řešené numerické příklady do předmětu Pružnost a pevnost, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete, příspěvek na konferenci Model Validation and Simulation: Graduate Courses for Structural Engineering Applications, ISBN 978-3-86068-502-0, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, Germany, 2012
 2. KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete, příspěvek na konferenci XIIIth Bilateral Czech/German Symposium, ISBN 978-80-01-05062-0, Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Telč, Česká republika, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný