English

Ing. Táňa Holušová – seznam publikací

2017

 1. CIFUENTES, H.; LOZANO, M.; HOLUŠOVÁ, T.; MEDINA, F.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Modified Disk-Shaped Compact Tension Test for Measuring Concrete Fracture Properties, článek v International Journal of Concrete Structures and Materials, ISSN 2234-1315, 2017

2016

 1. SEITL, S.; LIEDO, R.; HOLUŠOVÁ, T., Numerical support for specimen loaded by bending and wedge splitting forces for measurement of concrete properties, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 2. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; CIFUENTES, H.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., A numerical study of two different specimen fixtures for the modified compact tension test – their influence on concrete fracture parameters, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Gruppo Italiano Frattura, Italská republika, 2016

2015

 1. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Influence of the gripping fixture on the modified compact tension test results: evaluation of the experiments on cylindrical concrete specimens, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Ostrava, 2015
 2. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Modified compact tension test:evaluation of the experiments of cylindrical specimens from cementitious composites, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 3. CIFUENTES, H.; LOZANO, M.; HOLUŠOVÁ, T.; MEDINA, F.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Applicability of a modified compact tension specimen for measuring the fracture energy of concrete, článek v Anales de Mecánica de la Fractura, ISSN 0213-3725, Grupo Espanol de Fractura, Zamora, 2015
 4. CASTANÓN, L.; NIETO, B.; LOZANO, M.; HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Ensayo de probeta compacta modificada para la determinación de parámetrocs de fractura en hormigón, článek v Anales de Mecánica de la Fractura, ISSN 0213-3725, Grupo Espanol de Fractura, Zamora, 2015
 5. HOLUŠOVÁ, T., Modifikovaná zkouška excentrickým tahem: porovnání výsledků z 2D a 3D numerických simulací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015
 6. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Numerical Simulation of Modified Compact Tension Test depicting of Experimental Measurement by ARAMIS, příspěvek na konferenci 13th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. FERNÁNDEZ-CANTELI, A.; CASTANÓN, L.; NIETO, B.; LOZANO, M.; HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Gruppo Italiano Frattura, Italská republika, 2014
 2. VISZLAY, V.; HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Modified compact tension test: Calibration curve for evaluating the crack growth, , Německo, 2014
 3. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Modified compact tension test: the influence of the steel bars position, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2014, ISBN 978-80-214-4871-1, Svratka, Česká republika, 2014
 4. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Comparison of fracture energy values obtained from 3PB, WST and CT test configurations, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. SÁNCHEZ BERMEJO, C.; HOLUŠOVÁ, T., Wedge splitting test: Influence of specimen's length on first two fracture parameters of williams expansion., příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014
 6. VISZLAY, V.; HOLUŠOVÁ, T., Numerická analýza vplyvu modifikácie skúšky excentrickým ťahom na hodnoty súčiniteľov biaxiality, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

 1. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Numerical support of experimental compact tension test on concrete cylindric specimens, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2013
 2. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Numerická podpora experimentální zkoušky excentrickým tahem na válcových betonových tělesech, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 3. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Numerical support for a modified compact tension test for concrete: The influence of selected parameters, příspěvek na konferenci 2nd International conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské Pleso, Slovensko, 2013
 4. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S.; LOZANO, M.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Numerická podpora zkoušky excentrickým tahem aplikovaná na kvazikřehké materiály, příspěvek na konferenci 11. Mezinárosní konference Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2013
 5. HOLUŠOVÁ, T., Numerická studie vlivu sítě konečných prvků na chování kvazikřehkých těles při zkoušce štípáním klínem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

 1. HOLUŠOVÁ, T.; KLUSÁK, J.; SEITL, S., Vliv vybraných parametrů na průběh protlačovací zkoušky, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská - Technická unevirzita Ostrava, Ostrava, 2012
 2. HOLUŠOVÁ, T.; KLUSÁK, J.; SEITL, S., Protlačovací zkouška: Numerická studie vlivu velikosti betonové části na průběh zatěžovací zkoušky, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012, ISBN 978-80-87434-06-2, Ústav fyziky materiálů, Brno, 2012
 3. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Push-out test: Numerical study of the influence of the steel plates thicknesses on load test process, , ISBN 978-80-261-0157-4, University of West Bohemia, Pilsen, 2012
 4. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Calculation of fatigue crack lengths from CMOD measurement performed on concrete 3PB specimens, příspěvek na konferenci XIIIth Bilateral Czech/German Symposium 2012, Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences, ISBN 978-80-01-05062-0, Czech Technical University in Prague, Telč, Česká republika, 2012
 5. HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Numerická studie vlivu kvality MKP sítě v okolí bi-materiálového rozhraní na průběh zatěžovací síly: Push-out test, příspěvek na konferenci Sborník rozšířených abstraktů vědecké konference Modelování v mechanice 2012, ISBN 978-80-248-2694-3, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2012
 6. VESELÝ, V.; HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Numerical prediction of parasitic energy dissipation in wedge splitting tests on concrete specimens, příspěvek na konferenci 18th International Conference Engineering mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012

2011

 1. HOLUŠOVÁ, T.; VESELÝ, V., Numerické simulace porušení v betonových válcových tělesech při zkoušce štípáním klínem, příspěvek na konferenci Sborník doktorské konference Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný