English

Ing. Jan Ekr – seznam publikací

2016

  1. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J., Statika II - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-946-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2016

2014

  1. EKR, J.; GRATZA, R., Experimental and Numerical Analysis of a Pipe Renewal by the Relining Technology, , Wupertall, 2014
  2. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; EKR, J.; RIDOŠKO, T., Statika I - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-868-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2014
  3. EKR, J.; GRATZA, R., Pružnoplastické materiálové modely pro jednoosou napjatost, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014

2013

  1. EKR, J.; GRATZA, R., Posuzování stability homogenního zemního svahu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Brno, Česká republika, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný