English

Ing. Erik Šagát – seznam publikací

2016

  1. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Experimental Assessment of the Influence of Wind Speed on the Airflow and Temperatures in the Open Joint Ventilated Façade Cavity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Pfaffikon, Switzerland, 2016
  2. ŠAGÁT, E., Vliv reflexní úpravy povrchů mezery provětrávané fasády na letní přehřívání budov, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, 2016
  3. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Experimental Assessment of the Influence of Outlet Geometry on the Airflow and Temperatures in the Ventilated Façade Cavity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2016

2015

  1. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Experimentálne posúdenie vplyvu reflexnej fólie v skladbe prevetrávanej fasády na letné prehrievanie budov , příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
  2. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Influence of open joints in ventilated façade cladding, příspěvek na konferenci Young Scientist 2015, ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Architectural Engineering, 2015
  3. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Vliv lokálního zúžení mezery na funkčnost konstrukce osluněné provětrávané fasády , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
  4. ŠAGÁT, E., Numerická studie vlivu reflexní fólie v provětrávaných fasádách, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

  1. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Vliv větracích mřížek na proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov ČR o. s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT, Praha, 2014
  2. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Numerical Study of the Influence of Insect Grille on Airflow in Ventilated Facade Constructions, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research (Volume 1041), ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications , Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014

2013

  1. ŠAGÁT, E.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Parametrická studie vlivu tloušťky vzduchové mezery provětrávané fasády, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Toma, Praha, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný