English

Ing. Jan Gintar – seznam publikací

2016

 1. GINTAR, J., Juniorstav 2016 - 18.odborná konference doktorského studia, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Brno, 2016
 2. GINTAR, J., Juniorstav 2016 - 18.odborná konference doktorského studia, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Brno, 2016

2015

 1. GINTAR, J., Juniorstav 2015 - 17.odborná konference doktorského studia, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

 1. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., USE OF EMW RADIATION IN THE BUILDING INDUSTRY, příspěvek na konferenci Scientific.NET, Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Scientific.NET, Advanced Materials Research, Switzerland, 2014
 2. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M., USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., BRATISLAVA, 2014
 3. GINTAR, J., JUNIORSTAV 2014, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

 1. GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T., Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02414-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2013
 2. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, Volyně, 2013
 3. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, příspěvek na konferenci XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013, ISBN 978-80-214-4675-5, Brno, 2013

2012

 1. GINTAR, J.; SOBOTKA, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Mikrovlnné vysoušení staveb, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 2. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ČUPR, K., Vliv hluku zdravotechnických zařízení na vnitřní mikroklima obytných budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 3. SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Sterilizace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření, příspěvek na konferenci Sborník "Budovy a prostředí 2012", ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný