English

Ing. Luděk Špás – seznam publikací

2015

  1. ŠPÁS, L., Hlediska požární bezpečnosti dřevostaveb, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. ŽIŽKA, L.; VACKOVÁ, L.; ŠPÁS, L., Shrinkage of Industrial Concrete Floors, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, TRANS TECH PUBLICATION, Switzerland, 2014
  2. ŠPÁS, L., VLIV VLHKOSTI NA TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZATEPLENÉHO ZDIVA, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
  3. ŠPÁS, L., POLYMERNÍ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE PLOCHÝCH STŘECH, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

  1. ŠPÁS, L., HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PLOCHÝCH STŘECH, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
  2. ŠPÁS, L., FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, ISBN 978-80-905243-7-8, Akademické sdružení MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2013
  3. ŠPÁS, L., KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY DŘEVOSTAVEB, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

  1. ŠPÁS, L., VLIV VLHKOSTI NA TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Akademické sdružení MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný