English

Ing. František Vlach, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. VLACH, F., Metoda omezení promrzání půdy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 2. ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F., Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in-situ monitoring, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. VLACH, F.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M., Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media s.r.o., Praha, 2015
 2. VLACH, F., Organizace výstavby energeticky efektivních staveb, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida, Praha, 2015
 3. VLACH, F., Tři klíče ke kvalitě ve stavebnictví, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2015
 4. VLACH, F., Promrzání půd v kontextu evropských normativů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. VLACH, F.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M., Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního, příspěvek na konferenci ExFoS 2015 (Expert Forensic Science) XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-5100-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. VLACH, F., Termovizní meření ve stavebnictví III, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2014
 2. VLACH, F., Tajemství zkratky LCA, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2014
 3. VLACH, F., Termovizní měření ve stavebnictví Il, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida, s.r.o., Praha, 2014
 4. VLACH, F., Determination of Linear Thermal Transmittance for Corners with Acute Angle, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 5. BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F., Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Statny Drevarsky Vyskumny Ustav, Slovensko, 2014
 6. VLACH, F., Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo.s.r.o., Praha, 2014
 7. VLACH, F., Otázky k fenoménu BIM, článek v , Callida s.r.o., Praha, 2014
 8. VLACH, F., Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 9. VLACH, F., Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS (3. díl), článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2014
 10. VLACH, F., Termovizní měření ve stavebnictví I, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida, Praha, 2014
 11. VLACH, F., Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov, , 2014
 12. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Determination of linear thermal transmittance for curved detail, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 13. VLACH, F., Komparace alternativních metod vizualizace teplotního pole, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VLACH, F., Londýn z ptačí perspektivy očima stavaře, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2013
 2. VLACH, F., Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS (2. díl), článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2013
 3. VLACH, F.; KALÁNEK, J., Vnější omítky v současné stavební praxi, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA Média s.r.o., Praha, 2013
 4. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Zhodnocení rizika výskytu kondenzátu ve světlovodech v objektu Kaprálova mlýna, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Top-info, Praha, 2013
 5. VLACH, F., Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida s.r.o., Praha, 2013
 6. VLACH, F., Význam tepelného technika v praxi, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida a.s., Praha, 2013
 7. VLACH, F., Přehled specifikací okenních výplní, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida.s.r.o., Praha, 2013
 8. VLACH, F.; HLAVSA, P., Vazby způsobu užívání stavby a extrémních okrajových podmínek vnitřního prostředí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo.s.r.o., Praha, 2013
 9. VLACH, F., Praktický pohled na osazení otvorových výplní na stavbách, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida.s.r.o., Praha, 2013
 10. VLACH, F., Problematika výkladu dokumentů o energetické náročnosti budov, příspěvek na konferenci Sborník 15. konference doktorského studia Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 11. HLAVSA, P.; VLACH, F., Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2013
 12. VLACH, F., Okno jako indikátor kvality bydlení, článek v , Callida, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. VLACH, F., Jak interpretovat grafické vyjádření energetických vlastností budovy (PENB versus EŠOB), článek v , Callida s.r.o., Praha, 2012
 2. SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-25-1, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 3. VLACH, F., Publikování do formátu PDF ve stavební praxi, článek v Stavmedia.cz, ISSN 1805-871X, Callida, s.r.o., Praha, 2012
 4. VLACH, F., Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB - TUO Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 5. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. JELÍNEK, P.; VLACH, F., Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty, příspěvek na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, 2012
 7. VLACH, F.; JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J., Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi, příspěvek na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, 2012
 8. VLACH, F., Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 9. BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F., Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...)., , Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný