English

Ing. Michal Papranec – seznam publikací

2014

  1. KOMÍNKOVÁ, K.; PAPRANEC, M.; HLAVSA, P., Hluk vodovodních instalací, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014, ISBN 978-80-214-4935-0, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2014
  2. KOMÍNKOVÁ, K.; ŠTEFFEK, L.; PAPRANEC, M., Simulation of different acoustic lecture room designs, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2012

  1. PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D., Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1., článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
  2. PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D., Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 2., článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný