English

Ing. Martina Miškufová – seznam publikací

2016

  1. VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K., Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiří Šála, CSc., Praha, 2016

2014

  1. MIŠKUFOVÁ, M.; KOLÁŘ, R., Poruchy systémov ETICS sposobené vtáctvom z hľadiska tepelnej techniky, příspěvek na konferenci STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ : TEORIE A PRAXE, ISBN 978-80-214-4926-8, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2014
  2. MIŠKUFOVÁ, M., Poruchy kontaktných omietkových systémov /ETICS/ sposobené vtáctvom, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2014

2013

  1. POLÁČEK, L.; MIŠKUFOVÁ, M., Transport vlhkosti v stavebních porézních materiálech, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

  1. MIŠKUFOVÁ, M., Měření vlhkosti cihlového zdiva mikrovlnným přístrojem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha, Česko, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný