English

Ing. Michaela Horáčková – seznam publikací

2015

  1. HORÁČKOVÁ, M., ANNUAL ANALYSIS OF BOUNDARY CONDITIONS ON AIR FLOW THROUGH BUILDING ENVELOPE, , 2015
  2. HORÁČKOVÁ, M., PROBLEMATIKA TESTOVÁNÍ PRŮVZDUŠNOSTI OSB DESEK VE ZKUŠEBNÍ KOMOŘE EXPERIMENTÁLNÍ DŘEVOSTAVBY EXDR1, příspěvek na konferenci 17.odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

  1. HORÁČKOVÁ, M., Analýza zajišťování neprůvzdušnosti v ploše konstrukcí dřevostaveb, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

  1. HORÁČKOVÁ, M., Vliv úrovně vzduchotěsnosti budovy na její energetickou náročnost, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-227-4070-8, 2013
  2. HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P., Vliv vad a poruch konstrukcí na vzduchotěsnost objektu, příspěvek na konferenci Junior Forensic Science Brno 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4704-2, 2013
  3. FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F., Experimental Timber Frames House EXDR1, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

  1. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
  2. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
  3. HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Problematika hodnocení vzduchotěsnosti budov v jejich jednotlivých fázích, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
  4. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný