English

Ing. Libor Šteffek – seznam publikací

2016

 1. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Způsoby stanovení tepelně izolačních vlastností konstrukcí s reflexní izolací a možnosti využití výsledků ve stavební praxi, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT, 2016
 2. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Compare of Experimental and Numerical Evaluation of Structure with Application of Reflective Insulation , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Simulation of Summer Thermal Stability of the Room and its comparison with the Real Measurement, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Srovnání výsledků energetických simulací budovy s reálným provozem, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2015
 2. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Emisivita a její vliv na stanovení deklarovaných tepelných vlastností reflexních izolací laboratorním měřením - metodou teplé skříně., příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 3. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., BYTOVÉ VĚTRÁNÍ A KONCENTRACE CO2, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Analysis and Quantification of the Influence of Thermal Properties of Building Envelope on the Energy Balance, příspěvek na konferenci Envibuild 2014: sborník, ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 2. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Evaluation of the Thermal Resistance of Structure with Reflective Insulation: Measurement under Non-Stationary Boundary Conditions, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, 2014
 3. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Comparison of Selected Energy Simulation Tools, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, VUT v Brně, Fakulata stavební, Brno, 2014
 4. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Způsoby stanovení koeficientu emisivity reflexní izolace a jeho vliv na tepelný odpor., příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, 2014
 5. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Volba vhodného zasklení a sledování vlivu jeho parametrů, příspěvek na konferenci Sborník z konference - Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, Fakluta stavební, Brno, 2014
 6. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Effects of Glazing on the Specific Heat Demand of a Passive House, , OÖ Energiesparverband, Wels, Austria, 2014
 7. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Calculation and Experimental Evaluation of the Thermal Resistance of a Structure with Reflective Insulation, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, 2014
 8. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J.; JELÍNEK, P., The Impact of the Choice of Computational Methods on the Results of Simulations of Specific Heat Consumption for Heating a Family House, příspěvek na konferenci enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 9. KOMÍNKOVÁ, K.; ŠTEFFEK, L.; PAPRANEC, M., Simulation of different acoustic lecture room designs, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 10. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Porovnání tepelného odporu vzduchové vrstvy z různou tloušťkou při rozdílném teplotním spádu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 11. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Vliv parametrů okenních výplní pro dosažení energeticky pasivního standardu domu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 12. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Porovnání tepelného odporu reflexní izolace s různou tloušťkou jádra při rozdílném teplotním spádu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014

2013

 1. ŠTEFFEK, L.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Energy Assessment and Monitoring of Energy-Efficient House, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 2. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Vliv činitele oslunění na tepelnou stabilitu místnosti a jeho určení, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 3. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Určení činitele oslunění pro simulaci tepelné stability místnosti v letním období, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 4. FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F., Computer simulations of room acoustics in sporting facilities, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. JELÍNEK, P.; ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU KRUHOVÉHO DOMU V RAPOTICÍCH, příspěvek na konferenci Sborník 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 2. KOLÁŘ, R.; STRÁNSKÁ, Z.; ŠTEFFEK, L., Vliv tepelně technických parametrů LOP a vliv konstrukčního řešení LOP na hodnocení energetické náročnosti budov s LOP, příspěvek na konferenci Sborník přednášek LOPFAS, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný