English

doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KRMÍČEK, L.; ZÁVACKÝ, M., Triaxial compression testing of multicomponent geomaterials from quartz-poor (syenitic) systems, článek v Geoscience Engineering, ISSN 1802-5420, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2017
 2. POKORNÝ, R.; KRMÍČEK, L.; SUDO, M., An endemic ichnoassemblage from a late Miocene paleolake in SE Iceland, článek v PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, ISSN 0031-0182, Elsevier B.V., Amsterdam, Nizozemsko, 2017
 3. ULRYCH, J.; KRMÍČEK, L.; TESCHNER, C.; ŘANDA, Z.; SKÁLA, R.; JONÁŠOVÁ, Š.; FEDIUK, F.; ADAMOVIČ, J.; POKORNÝ, R., Tachylyte in Cenozoic basaltic lavas from the Czech Republic and Iceland: contrasting compositional trends, článek v MINERALOGY AND PETROLOGY, ISSN 0930-0708, Springer Verlag, Vídeň, 2017
 4. KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L.; ROMER, R.L.; ULRYCH, J., Lead isotope evolution of the upper mantle beneath the Bohemian Massif, , ISBN 978-80-87487-20-4, Czech Geological Survey, Praha, 2017
 5. TIMMERMAN, M.J.; KRMÍČEK, L.; ZIEMANN, M.A.; SUDO, M., 40Ar/39Ar step-heating dating of phlogopite and amphibole megacrysts from Železná hůrka (Eisenbühl), Cheb Basin, Czech Republic, , ISBN 978-80-87487-20-4, Czech Geological Survey, Praha, 2017
 6. KRMÍČEK, L., Češi zkoumají v Antarktidě stárnutí plastů, , Právo (nakladatel BORGIS, a.s.), Praha, 2017
 7. KRMÍČEK, L.; NOVÁK, M.; TRUMBULL, R.; CEMPÍREK, J.; HOUZAR, S., Field stop A1 - Sedliště near Polička, příspěvek na konferenci Tourmalines of the eastern part of the Bohemian Massif, ISBN 978-80-7490-157-7, Masarykova univerzita, Brno, 2017
 8. KRMÍČEK, L.; NOVÁK, M.; TRUMBULL, R.; CEMPÍREK, J.; HOUZAR, S., Boron isotope variations in tourmaline from metacarbonates and associated calc-silicate rocks of the eastern part of the Bohemian Massif, , Masarykova univerzita, Brno, 2017
 9. KRMÍČEK, L.; HORÁK, V.; KUBOUŠKOVÁ, S.; PETRUŽÁLEK, M., Behaviour of multicomponent geomaterials: pilot experimental study in rock mechanics, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017
 10. BURIÁNEK, D.; HOUZAR, S.; KRMÍČEK, L.; ŠMERDA, J., Origin of the pegmatite veins within the skarn body at Vevčice near Znojmo (Gföhl Unit, Moldanubian Zone), článek v Journal of GEOsciences, ISSN 1802-6222, Czech Geological Society, Praha, 2017

2016

 1. KRMÍČEK, L.; TOCHÁČEK, J.; LÁSKA, K.; KAPLER, P., Degradace polymerů v Antarktidě, , Česká televize, Brno, 2016
 2. KRMÍČEK, L.; KUBOUŠKOVÁ, S.; SÁZEL, J.; FRÁNKOVÁ, H.; ČIŠECKÝ, L., Stavby v zemi bez dřeva, , České televize, Brno, 2016
 3. Tocháček, J.; Láska, K.; Krmíček, L.; Matuška, R.; Bálková, R.; Tupý, M.; Kapler, P.; Novák, J., Degradují polymery v Antarktidě?, článek v Plasty a kaučuk, ISSN 0322-7340, UTB Zlín, Zlín, ČR, 2016
 4. KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L.; COUFALÍK, P.; POKORNÝ, R., Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: Restricted effects of alteration by basaltic lava flows, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, ISSN 0166-5162, Elsevier, Amsterdam, 2016
 5. KRMÍČEK, L.; ROMER, R. L.; ULRYCH, J.; GLODNY, J.; PRELEVIĆ, D., Petrogenesis of orogenic lamproites of the Bohemian Massif: Sr–Nd–Pb–Li isotope constraints for Variscan enrichment of ultra-depleted mantle domains, článek v GONDWANA RESEARCH, ISSN 1342-937X, Elsevier, Amsterdam, 2016
 6. ŠIŠKOVÁ, P.; KRMÍČEK, L.; COUFALÍK, P., Geochemistry of Cenozoic volcanic rocks of the Faroe Islands with a focus on their ultra-trace contents of Hg, , ISBN 978-80-210-8203-8, Masaryk University, Brno, 2016
 7. HRUBÝ, J.; KRMÍČEK, L., Compositional characteristics of olivine in back-arc volcanites from James Ross Island, , ISBN 978-80-210-8203-8, Masaryk University, Brno, 2016
 8. KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L., Alteration of the low­rank coal by basaltic lava flows on the Faroe Islands, , ISBN 978-80-210-8203-8, Masaryk University, Brno, 2016
 9. LUCHKINA, A.; KRMÍČEK, L.; DOLNÍČEK, Z., Mineralogy and formation conditions of hydrothermal veins from James Ross Island (Antarctica), , ISBN 978-80-210-8203-8, Masaryk University, Brno, 2016
 10. ULRYCH, J.; KRMÍČEK, L.; TOMEK, Č.; LLOYD, F.E.; LADENBERGER, A.; ACKERMAN, L.; BALOGH, K., Petrogenesis of Miocene alkaline volcanic suites from western Bohemia: whole rock geochemistry and Sr–Nd–Pb isotopic signatures, článek v CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, ISSN 0009-2819, Elsevier, Munich, 2016
 11. KRMÍČEK, L., Posouzení vlivu přítomnosti kompozičně odlišných enkláv na fyzikálně–mechanické vlastnosti základových hornin z žulového a syenitového masivu: pilotní studie z ČR, , VUTIUM, ISBN 978-80-214-5310-4, Brno, 2016

2015

 1. POKORNÝ, R.; KRMÍČEK, L.; ÁRTING, U.E., The first evidence of trace fossils and pseudo-fossils in the continental interlava volcaniclastic sediments on the Faroe Islands, článek v Bulletin of the Geological Society of Denmark, ISSN 2245-7070, GEOLOGICAL SOC DENMARK, COPENHAGEN, DENMARK, 2015
 2. KUBOUŠKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L.; POKORNÝ, R., Uhelná ložiska Faerských ostrovů, článek v Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) Česká geologická služba DB DO , ISSN 0514-8057, Česká geologická služba, Praha, 2015
 3. KRMÍČEK, L., Vědec učil tibetské děti vyrábět cihly, , Brněnský deník Rovnost, Vltava-Labe-Press, Brno, 2015
 4. KRMÍČEK, L., Geolog z VUT učil tibetské děti vyrábět cihly, , VUT v Brně, Brno, 2015
 5. BARTÍK, J.; KRMÍČEK, L.; RYCHTAŘÍKOVÁ, T.; ŠKRDLA, P., Primárně zpracovatelská dílna na amfibolitové metabazity u Želešic, článek v PŘEHLED VÝZKUMŮ, ISSN 1211-7250, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Brno, 2015
 6. KRMÍČEK, L., Posouzení vlivu přítomnosti kompozičně odlišných enkláv na fyzikálně–mechanické vlastnosti základových hornin z žulového a syenitového masivu: pilotní studie z ČR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 7. KRMÍČEK, L., Lukáš Krmíček: Óm mani padmé húm…, , Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2015
 8. SKÁLA, R.; ULRYCH, J.; ACKERMAN, L.; KRMÍČEK, L.; FEDIUK, F.; BALOGH, K.; HEGNER, E., Upper Cretaceous to Pleistocene melilitic volcanic rocks of the Bohemian Massif: petrology and mineral chemistry, článek v GEOLOGICA CARPATHICA, ISSN 1335-0552, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2015
 9. COUFALÍK, P.; ZVĚŘINA, O.; KRMÍČEK, L.; POKORNÝ, R.; KOMÁREK, J., Ultra-trace analysis of Hg in alkaline lavas and regolith from James Ross Island, článek v ANTARCTIC SCIENCE, ISSN 0954-1020, Cambridge University Press, Cambridge, 2015

2014

 1. TUPÝ, M.; TOCHÁČEK, J.; KRMÍČEK, L., Stavební Polymery v Antarktidě, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Vysoké učení technické v Brně, 2014
 2. TUPÝ, M.; ŠTEFKOVÁ, D.; SOTIRIADIS, K.; KRMÍČEK, L.; CARBOL, L.; PETRÁNEK, V., Recycled poly(vinyl butyral) used as a barrier to prevent mortar Recycled poly(vinyl butyral) used as a barrier to prevent mortar Recycled poly(vinyl butyral) used as a barrier to prevent mortar carbonation, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. HALAVÍNOVÁ, M., KRMÍČEK, L., ČERMÁKOVÁ, L., HAUK, J., Průvodce po vybraných geologických lokalitách moravskoslezské oblasti, , ISBN 978-80-214-4955-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 4. KRMÍČEK, L.; HALAVÍNOVÁ, M., ROMER, R. L., VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M., VACULOVIČ, T., Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif), článek v Journal of GEOsciences, ISSN 1802-6222, Czech Geological Society, Czech Republic, 2014
 5. ULRYCH, J.; ADAMOVIČ, J.; KRMÍČEK, L.; ACKERMAN, L.; BALOGH, K., Revision of Scheumann’s classification of melilitic lamprophyres and related melilitic rocks in light of new analytical data, článek v Journal of GEOsciences, ISSN 1802-6222, Czech Geological Society, Czech Republic, 2014
 6. TUPÝ, M.; KRMÍČEK, L.; TOCHÁČEK, J., Zlínská stopa v Antarktidě. Výzkumníkům pomáhá i mladý zlínský vědec, , zlin.cz, Zlín, 2014
 7. KRMÍČEK, L.; TUPÝ, M.; TOCHÁČEK, J., Vědci z VUT v Brně zahájili pilotní projekt testování polymerních materiálů v Antarktidě, , VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ULRYCH, J. – KRMÍČEK, L., Recent views on lamprophyric melilitic rocks (polzenites) of the Bohemian Massif, , ISSN 0026-461X, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2013
 2. KRMÍČEK, L. – ROMER, R. L., Are mafic microgranular enclaves in durbachites plutonic equivalents of common minettes?, , ISSN 0026-461X, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2013
 3. KRMÍČEK, L., Polárník z VUT je zpět, , Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2013
 4. KRMÍČEK, L., Lukáš Krmíček: Otisknu VUT na mapu Antarktidy, , Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2013

2012

 1. KRMÍČEK, L.; HOUZAR, S.; KRMÍČKOVÁ, M., Nález lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče, článek v Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN 1212-1134, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc, 2012
 2. KRMÍČEK, L; HOUZAR, S., Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum, článek v Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) Česká geologická služba DB DO , ISSN 0514-8057, Česká geologická služba, Praha, 2012
 3. RAPPRICH, V.; BABŮREK, J.; BUBÍK, M.; OTAVA, J.; PÉCSKAY, Z.; KRMÍČEK, L., Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán), příspěvek na konferenci Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-092-1, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, 2012
 4. KRMÍČEK, L., Zemětřesení v Íránu, , 2012
 5. KRMÍČEK, L., Brněnský orloj není z černé žuly, tvrdí odborník z VUT, , 2012
 6. NOVÁK, M.; ŠKODA, R; GADAS, P.; KRMÍČEK, L.; ČERNÝ, P., Contrasting origins of the mixed (NYF + LCT) signature in granitic pegmatites, with examples from the Moldanubian Zone, Czech Republic, článek v CANADIAN MINERALOGIST, ISSN 0008-4476, Mineralogical Association of Canada, Kanada, 2012
 7. KRMÍČEK, L. - HOUZAR, S., Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče, článek v Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.) Moravské zemské muzeum DB DD , ISSN 1211-8796, 2012

2011

 1. KRMÍČEK, L., GREGEROVÁ, M., KRMÍČKOVÁ, M., ČAPEK, M., Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná – Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry, článek v Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) Česká geologická služba DB DO , ISSN 0514-8057, Česká geologická služba, Praha, 2011
 2. KYNICKÝ, J. -- CHAKHMOURADIAN, R. A. -- CHENG, X. -- KRMÍČEK, L. -- GALIOVÁ, M., Distribution and evolution of zirconium mineralization in peralkaline granites and associated pegmatites of the Khan Bogd complex, southern Mongolia, článek v CANADIAN MINERALOGIST, ISSN 0008-4476, Mineralogical Association of Canada, Kanada, 2011
 3. KRMÍČKOVÁ, M., KRMÍČEK, L., KANICKÝ, V., VACULOVIČ, T., GALIOVÁ, M., Phlogopite/matrix, Cpx/matrix and Cpx/phlogopite trace element partitioning in true lamprophyres, příspěvek na konferenci Goldschmidt Conference Abstracts, ISSN 0026-461X, ISBN 978-1-86239-207-6, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2011
 4. KRMÍČEK, L., The lamprophyre problem: Return to the roots, příspěvek na konferenci Goldschmidt Conference Abstracts, ISSN 0026-461X, ISBN 978-1-86239-207-6, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2011
 5. KRMÍČEK, L., KRMÍČKOVÁ, M., POKORNÝ, R., Zajímavá petrografie a mineralogie draslíkem bohatých žilných hornin Orlických hor, článek v Minerál., ISSN 1213-0710, Jihočeský mineralogický klub, České Budějovice, 2011
 6. KRMÍČEK, L., HANÁČEK, M., KRMÍČKOVÁ, M., Moravskoslezské paleozoikum 2011 : Sborník abstraktů, , MU a VUT, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný