English

Ing. Herbert Seelmann – seznam publikací

2017

  1. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČOVÁ, D.; NOHÁL, V.; SEELMANN, H., VIBRATION ANALYSIS BY GABOR TRANSFORM METHOD, článek v Communications, ISSN 1335-4205, University of Zilina, Žilina, 2017
  2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
  3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017

2015

  1. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný