English

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. – seznam publikací

2018

 1. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., BUILDING A BANKRUPTCY PREDICTION MODEL: COULD INFORMATION ABOUT PAST DEVELOPMENT INCREASE MODEL ACCURACY?, článek v Polish Journal of Management Studies, ISSN 2081-7452, 2018

2017

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; STRNADOVÁ, M., Factors affecting business performance in the open economy, příspěvek na konferenci GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, ISBN 978-80-8154-212-1, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Rajecke Teplice, 2017
 2. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Could the Coefficients Re-Estimation Solve the Industry or Time Specific Issues?, článek v International Journal of Economics and Management Systems, ISSN 2367-8925, IARAS, 2017
 3. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; POKORNÝ, P., PREDICTING BANKRUTPCY OF AGRICULTURE COMPANIES: VALIDATING SELECTED MODELS, článek v Polish Journal of Management Studies, ISSN 2081-7452, 2017
 4. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The stability of bankruptcy predictors in the construction and manufacturing industries at various times before bankruptcy, článek v E a M: Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609, Technická univerzita v Liberci , 2017
 5. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M.; STRNADOVÁ, M., Non-financial factors of performance: The case of mechanical engineering companies in the Czech republic, článek v Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, ISSN 1804-8048, 2017
 6. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The potential of dynamic indicator in development of the bankruptcy prediction models: the case of construction companies, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University Press, 2017
 7. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Predicting the Bankruptcy of Construction Companies: A CART-Based Model, článek v Engineering Economics, ISSN 1392-2785, Kaunas University of Technology, 2017

2016

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; PĚTA, J., Efficiency of Mergers of Mechanical Engineering Companies in the Czech Republic, článek v Národohospodářdký obzor, ISSN 1213-2446, De Gruyter, 2016
 2. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Bankruptcy Prediction: To what Degree does Past Development Count?, článek v WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS, ISSN 2224-2899, WSEAS, 2016
 3. REŽŇÁK, L.; REŽŇÁKOVÁ, M., Predicting Recessions with Bivariate Dynamic Probit Model: The Czech and German Case, příspěvek na konferenci , ISSN 2010-376X, 2016
 4. ŽIŽLAVSKÝ, O.; REŽŇÁKOVÁ, M., Innovation Scorecard: Principles and Theoretical Background, příspěvek na konferenci Exceeding the Vision: Innovate, Integrate and Motivate, ISBN 1-932917-12-8, GBATA, Dubaj, 2016
 5. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Economies of scale in M&A in the manufacturing industry in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Scientific Conference, ISBN 978-80-210-8308-0, Masarykova univerzita, Brno, 2016

2015

 1. STRNADOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Výzkum vybraných kvalitativních value drivers v podnicích strojírenského průmyslu, příspěvek na konferenci Workshop specifického výzkumu 2015, ISBN 978-80-214-5332-6, Fakulta podnikatelská, Brno, 2015
 2. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Predicting bankruptcy under alternative conditions: the effect of a change in industry and time period on the accuracy of the model, příspěvek na konferenci ICEM 2015, ISSN 1877-0428, Elsevier, 2015
 3. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Which factors drive the financial performance of construction companies: The evidence from the Czech Republic and Poland from 2009 to 2013, příspěvek na konferenci Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, ISBN 978-80-214-5227-5, Fakulta Podnikatelská, VUT v Brně, Brno, 2015
 4. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., The Prediction Capabilities of Bankruptcy Models in a Different Environment: An example of the Altman Model under the Conditions in the Visegrad Group Countries , článek v Journal of Economics, ISSN 0013-3035, Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2015
 5. STRNADOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., Impact of selected value drivers on the performance of companies in the manufacturing industry, příspěvek na konferenci European Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference , ISBN 978-80-210-7962-5, Masaryk University, Brno, 2015
 6. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., Are the Financial Bankruptcy Predictors Branch’s Specific? The Evidence from the Czech Manufacturing and Agriculture Companies, příspěvek na konferenci X. International Conference on Applied Business Research, ISBN 978-80-7509-379-0, Mendel University in Brno, Madrid, Spain, 2015
 7. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., The evaluation of success of mergers and acquisitions on the example of the transaction of the firms working in the construction., příspěvek na konferenci Financial Management of Firms and Financial Institutions, ISBN 978-80-248-3865-6, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 8. PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M., Women-On-Boards Quotas: Benefits and Limitations, příspěvek na konferenci New Horizons in Industry, Business and Education, ISBN 978-960-99889-9-5, Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, 2015
 9. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Which factors drive the financial performance of construction companies: The evidence from the Czech Republic and Poland from 2009 to 2013, , ISBN 978-80-214-5198-8, Fakulta Podnikatelská, VUT v Brně, Brno, 2015
 10. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Motives for Mergers and Acquisitions, příspěvek na konferenci Finance and the Performance of firms in Science, Education and Practice, ISBN 978-80-7454-482-8, UTB Zlín, Zlín, 2015
 11. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Are the bankruptcy predictors specific for a given time or branch? The evidence from the czech manufacturing and construction companies., příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th International Scientific Conference: FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE, ISBN 978-80-7454-482-8, Zlín, Česká republika, 2015

2014

 1. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., To what degree is the accuracy of a bankruptcy prediction model affected by the environment? The case of the Baltic States and the Czech Republic, příspěvek na konferenci Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Elsevier, 2014
 2. STRNADOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The performance and employee development system at the company Y Soft Corporation, a.s., příspěvek na konferenci 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, ISBN 978-1-4799-7738-3, IEEE, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia, 2014
 3. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Can the same indicators serve for the prediction of bankruptcy in a different environment?, příspěvek na konferenci Managing and Modelling of Financial Risks 7th International Scientific Conference, PROCEEDINGS, (Part II.), ISBN 978-80-248-3631-7, 2014
 4. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Creating a new bankruptcy prediction model: The grey zone problem, příspěvek na konferenci Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference, ISBN 978-0-9860419-3-8, 2014
 5. MUSILOVÁ, H.; REŽŇÁKOVÁ, M., Age related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republic, příspěvek na konferenci BEMTUR, ISSN 2212-5671, Elsevier, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2014
 6. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., Bankruptcy Prediction Models: Can the prediction power of the models be improved by using dynamic indicators?, příspěvek na konferenci Procedia Economics and Finance, ISSN 2212-5671, Elsevier, 2014
 7. PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M., AGE MANAGEMENT - A NEW CHALLENGE: CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci MANAGING IN AN INTERCONNECTED WORLD: PIONEERING BUSINESS AND TECHNOLOGY EXCELLENCE, ISBN 1-932917-10-1, Global Business and Technology Association, United States of America, 2014, 2014
 8. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., Identifying Bankruptcy Prediction Factors in Various Environments: A Contribution to the Discussion on the Transferability of Bankruptcy Models, článek v INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ISSN 1998-0140, 2014
 9. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., A Parametric or Nonparametric Approach for Creating a new Bankruptcy Prediction Model: The Evidence from the Czech Republic, článek v INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ISSN 1998-0140, 2014
 10. FICBAUER, D.; REŽŇÁKOVÁ, M., Holding Company and its Performance, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University Press, ČR, 2014
 11. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., An Analysis of the Robustness of Bankruptcy Prediction Models – Industrial Concerns in the Czech Republic in the Years 1999–2013, příspěvek na konferenci Proceeding of the 23rd IBIMA conference, ISBN 978-0-9860419-2-1, IBIMA publishing, 2014
 12. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Možnosti využití bankrotního modelu k měření úvěrového rizika podniku, příspěvek na konferenci Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl. 1, ISBN 978-80-7435-366-6, Hradec Králové, 2014

2013

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; VIDECKÁ, Z., Sensitivity of business valuation to changes in valuation parameters, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, ISBN 978-960-99889-6-4, Crete, 2013
 2. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; BARTOŠ, V.; ZINECKER, M., Possibilities for the Application of the Altman Model within the Czech Republic, příspěvek na konferenci Recent Reserches in Law Science and Finances: Proceedings of the 4th International conference on Finance, Accounting and Law (ICFA 13), ISBN 978-960-474-327-8, Chania, Crete Island, Greece, 2013
 3. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The Impact of Methodology on the Effectiveness of Bankruptcy Modeling, příspěvek na konferenci Recent Advances in Economics and Business Administration: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Adminstration (EBA 2013), ISBN 978-1-61804-198-2, 2013
 4. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Bankruptcy Prediction Model of Industrial Enterprises in the Czech Republic, článek v INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ISSN 1998-0140, 2013
 5. ZINECKER, M.; KOPPITZ, D.; REŽŇÁKOVÁ, M., Investigation of Business Angels and Issues with Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic, článek v International Journal of Economics and Statistics, ISSN 2309-0685, North Atlantic University Union, Athens, Greece, 2013
 6. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Identification of financial signs of bankruptcy: A case of industrial enterprises in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Scientific Conference: Finance and the performance of firms in science, education, and practise, ISBN 978-80-7454-246-6, Zlín, 2013
 7. STRNADOVÁ, M.; KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Value drivers podniků zpracovatelského průmyslu České republiky v letech 2007–2011, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Brno, 2013
 8. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The Distributional Properties of Financial Ratios: The Case of Czech Bankruptcy Data, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Brno, 2013

2012

 1. ZINECKER, M.; KOPPITZ, D.; REŽŇÁKOVÁ, M., Informal Venture Capital in the Czech Republic: An Empirical Study, příspěvek na konferenci Mathematical Methods for Infromation Science and Economics, ISBN 978-1-61804-148-7, WSEAS Press, Montreux, Switzerland, 2012
 2. REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M., The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach, článek v Equilibrium, ISSN 1689-765X, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012
 3. PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Vliv zdaňování dividend na náklady kapitálu na případě České republiky, příspěvek na konferenci Mezinárodní workshop doktorandských prací, ISBN 978-80-214-4632-8, Fakulta podnikatelská, Brno, 2012
 4. REŽŇÁKOVÁ, M.; STRNADOVÁ, M.; KARAS, M., Identification of Industrial-Enterprise-Value Drivers in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Congress Proceedings, ISBN 978-80-87294-33-8, Ostrava, 2012
 5. REŽŇÁKOVÁ, M.; WOUTERS, H.; DOHNAL, M., Equationless qualitative models of science parks: part I, individual scenarios as models solutions, článek v International Journal of Technology Intelligence and Planning, ISSN 1740-2832, SWITZERLAND, 2012
 6. REŽŇÁKOVÁ, M.; WOUTERS, H.; DOHNAL, M.; BROŽ, Z., Equationless qualitative models of science parks: part II, optimisation by time sequences of scenarios, článek v International Journal of Technology Intelligence and Planning, ISSN 1740-2832, SWITZERLAND, 2012
 7. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Predicting bankruptcy in Czech Republic: The role of data transformation, příspěvek na konferenci International Conference "Trends in Economics and Management for the 21st Century", ISBN 978-80-214-4581-9, Brno, 2012
 8. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Financial Ratios as Bankruptcy Predictors: The Czech Republic Case, příspěvek na konferenci Advances in Finance & Accounting: Proceeding of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA 12), ISBN 978-1-61804-124-1, WSEAS Press, 2012
 9. REŽŇÁKOVÁ, M., Efektivní financování rozvoje podnikání, spec. publikace, ISBN 978-80-247-1835-4, Grada, Praha, 2012

2011

 1. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, 2011
 2. POLEDNÁKOVÁ, A.; ČIŽINSKÁ, R.; HRVOLOVÁ, B.; REŽŇÁKOVÁ, M.; SZARKOVÁ, M., Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov posobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov, spec. publikace, ISBN 978-80-225-3252-5, Ekonóm, Bratislava, 2011
 3. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Statistical methods of sales forecasting, příspěvek na konferenci Modern Problems Economy, Business and Management: Theory and Practice, ISBN 978-5-7526-0520-8, Iževsk, Rusko, 2011
 4. REŽŇÁKOVÁ, M.; DOHNAL, M.; VODIČKOVÁ, E., Landfills Assessments by Qualitative Reasoning Using Equationless Knowledge, příspěvek na konferenci Eurasia Waste Management Symposium, Yildiz Technical University, Istanbul, 2011
 5. RAŠTICOVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H., Process Analysis of Educational Programs and Their Optimization According to the Educational Policy of European Union, příspěvek na konferenci New Horizont in Industry, Business and Education, ISBN 978-960-99889-1-9, TEI of Crete, Corfu, 2011
 6. KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., The role of strategic analysis in the determining the company's value using the income capitalization approach, příspěvek na konferenci Contemporary Issues in Economy: After the crisis?, ISBN 978-83-62049-08-0, Toruń, Polsko, 2011

2010

 1. STAŇKOVÁ, M.; BERANOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, VUT FP, Brno, 2010
 2. REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční řízení podniku v konceptu hodnotového managementu, , VUTIUM, Brno, 2010
 3. REŽŇÁKOVÁ, M.; ČIŽINSKÁ, R.; ŠUNKA, J.; POLÁK, D., Řízení platební schopnosti podniku, spec. publikace, ISBN 978-80-247-3441-5, Grada, Praha, 2010
 4. REŽŇÁKOVÁ, M.; JEDLIČKA, J., Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University Press, Brno, 2010
 5. SRPOVÁ, J.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ŘEHOŘ, V.; GRANČIČOVÁ, K.; HABRMANOVÁ, B.; JUNGER, J.; KEŠNER, M.; KOUBEK, J.; KUBÁLKOVÁ, M.; KUBÍČKOVÁ, D.; KUNZ, V.; MIKOLÁŠ, Z.; SVOBODOVÁ, I.; ŠAŠEK, P.; ŠÚBERTOVÁ, E.; BŘEZINA, T.; FROLÍK, Z.; HÁŠA, J.; HOMOLA, H.; KASA, P.; KŘÍŽEK, M.; MUSIL, J.; PÁNEK, V.; SENECKÝ, R.; VOHÁNKA, M., Základy podnikání-Teoretické poznatky,příklady a zkušenosti českých podnikatelů, spec. publikace, ISBN 978-80-247-3339-5, Grada Publishing, a.s., Praha, 2010
 6. REŽŇÁKOVÁ, M.; SVOBODA, P.; POLEDNÁKOVÁ, A., Determinants of Capiatal Structure: Empirical Evidence from Slovakia, článek v Journal of Economics, ISSN 0013-3035, Ekonomický ústav slovenskej akadémie ved, Bratislava, 2010
 7. PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K., Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4055-5, VUTIUM, Brno, 2010

2009

 1. PUTNOVÁ, A. a kol., Závěrečná zpráva projektu 2E08033 Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2009
 2. REŽŇÁKOVÁ, M., Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice, kapitola v Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení MSP v důsledku integrácie I., ISBN 978-80-225-2877-1, Ekonom, EU v Bratislave, Bratislava, 2009
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., TEORETICKÉ PREDPOKLADY RÍZENÍ PLATEBNÍ SCHOPNOSTI PODNIKU, příspěvek na konferenci aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III., ISBN 978-80-7395-235-8, edice vědeckých spisů FES, Universita Pardubice, 2009
 4. PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H., Innovative Approaches to the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the Business Sphere, příspěvek na konferenci Innovation & Change in European Environment, ISBN 978-84-692-6077-7, 2009
 5. REŽŇÁKOVÁ, M., Klasifikace obchodních partnerů s využitím metod shlukové analýzy, příspěvek na konferenci Finanční řízení podniků a finančních institucí, ISBN 978-80-248-2059-0, VŠB - TECNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava, 2009
 6. REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H., Cooperation between Brno University of Technologie and Industrial Enterprises, příspěvek na konferenci New Horizons Industry, Business and Education, ISBN 978-960-88785-8-7, Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, 2009

2008

 1. PUTNOVÁ, A. a kol., Dílčí zpráva projektu 2E08033 Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2008
 2. KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T., Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management, , ISBN 978-80-7204-590-7, VUT, FP Brno, Brno, 2008
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., Řízení kreditního rizika podniku, článek v Ekonomika a manažment, ISSN 1336-3301, Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava, 2008

2007

 1. NÝVLTOVÁ, R.; REŽŇÁKOVÁ, M., Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování, spec. publikace, ISBN 978-80-247-1922-1, Grada, Praha, 2007
 2. KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán, spec. publikace, ISBN 978-80-251-1605-0, Computer Press, Brno, 2007
 3. NÝVLTOVÁ, R.; REŽŇÁKOVÁ, M., Analýza předpokladů efektivnosti českého finančního trhu. SAU Working Paper., článek v , Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav, 2007
 4. REŽŇÁKOVÁ, M., Role finančního plánu v systému podnikového plánování, článek v Controller News 2/2005, ISSN 1214-5149, Controller Institut, Praha, 2007
 5. REŽŇÁKOVÁ, M., The Consideration of the Bank Sector Efficiency of the Czech Republic, článek v Vedecké listy, ISSN 1336-815X, FCHPT STU, Bratislava, 2007
 6. REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční plán jako základ pro žádost o poskytnutí finančních zdrojů., článek v MM Průmyslové spektrum, ISSN 1212-2572, MM publishing, Praha, 2007
 7. REŽŇÁKOVÁ, M., Aplikace principů hodnotového managementu při hodnocení hmotných a finančních investic, článek v , POINT Consulting, Praha, 2007

2006

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I., Predprinimateľskaja sreda v Čechii., kapitola v Predprinimateľskaja sreda v novych stranach EC, ISBN 5-7218-0866-7, TEIC, Moskva, 2006
 2. MAŠTEROVÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M., VYUŽÍVÁNÍ KOMPLEXNÍCH PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PŘI VÝCHOVĚ FINANČNÍCH MANAŽERŮ, příspěvek na konferenci Zborník referátov a príspevkov VEDECKÉ KONFERENCE k ďalšiemu vzdelávaniu na univerzitách, manažmentu, znalectvu a odorný seminár k marketingu, ISBN 80-225-2175-2, Bratislava, 2006
 3. MAŠTEROVÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M., OCEŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH DRUHŮ AKTIV, příspěvek na konferenci Zborník referátov a príspevkov VEDECKÉ KONFERENCE k ďalšiemu vzdelávaniu na univerzitách, manažmentu, znalectvu a odorný seminár k marketingu, ISBN 80-225-2175-2, Bratislava, 2006
 4. ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M., Export- prerequisite of the Growth of Small and Medium Enterprises in the Conditions of Small Opened Economy, článek v , Kolpingo kolegia, Kaunas, 2006

2005

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M., Vybrané aspekty internacionalizace MSP v ČR z pohledu finančního managementu., příspěvek na konferenci New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship., ISBN 80-214-2753-1, FP VUT, Brno, 2005
 2. KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Controlling (3. ed.), spec. publikace, ISBN 80-214-2869-4, CERM, Brno, 2005
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., Vybrané otázky inernacionalizace MSP v ČR, kapitola v Integrácia do EU, ISBN 80-225-1969-3, EU Bratislava, SR, Bratislava, 2005
 4. REŽŇÁKOVÁ, M., INTERNACIONALIZACE JAKO FAKTOR DALŠÍHO RŮSTU MSP, příspěvek na konferenci Evropské finanční systémy, ISBN 80-210-3753-9, MU v Brně, Brno, 2005
 5. ZINECKER, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Export - klíčová proměnná pro budoucí růst příjmů malých a středních podniků v ČR, článek v Finance magazine, ISSN 1214-0880, 2005

2004

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M., Experiences and Perspectives by Financing of the Venture Capital Form in the CR, příspěvek na konferenci New Trend for a New Europe: Research for Entrpreneurship, ISBN 80-214-2753-1, FBM BUT Brno, Brno, 2004
 2. Režňáková, M., Co je obsahem finanční strategie podniku, příspěvek na konferenci New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship, ISBN 80-214-2753-1, FBM BUT Brno, Brno, 2004
 3. Režňáková, M., Zinecker, M., Vybrané aspekty internacionalizace MSP v ČR z pohledu finančního managementu, příspěvek na konferenci New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship, ISBN 80-214-2753-1, FBM BUT Brno, Brno, 2004
 4. Režňáková, M., Financování investičních projektů veřejného zájmu, příspěvek na konferenci Globalizácia a jej sociálno-ekonomické důsledky 2004, ISBN 80-8070-311-6, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2004
 5. Režňáková, M., Zinecker, M., Research of Internationalization of SME in Conditions of Czech Republic from the Point of Financial Management, příspěvek na konferenci SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES: STRENGTHS – WEAKNESSES – OPPORTUNITIES – THREATS, ATINER, Greece, Lefkada, 2004
 6. REŽŇÁKOVÁ, M., Nové metody v rozhodovaní a riadení podnikov v období vstupu do EU (VEGA), , 2004

2003

 1. ZINECKER, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Internacionalizace malých a středních firem v České republice, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2003
 2. ZINECKER, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Strategie financování vstupu na mezinárodní trhy, výzkumná zpráva projektu , 2003
 3. ZINECKER, M.; POLLARD, D.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I., Some Aspects of Internationalisation of Smes in Czech Republic, příspěvek na konferenci , Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003
 4. REŽŇÁKOVÁ, M., Value Based Management in the Practice of Czech Companies, příspěvek na konferenci Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe, ISBN 84-688-8441-3, La Universidad de Sevilla, Seville, 2003
 5. REŽŇÁKOVÁ, M.; NÝVLTOVÁ, R., Czech Capital Market as Part of Unified European Financial Market, příspěvek na konferenci Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia, ISBN 961-240-004-0, University of Rijeka, University of Ljubljana, Universita Degli Studi Di Triste, Opatija, Chorvatsko, 2003
 6. REŽŇÁKOVÁ, M., Strategické aspekty řízení likvidity podniku, příspěvek na konferenci Finanční řízení podniků a finančních institucí, ISBN 80-248-0404-2, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2003
 7. ŠIMBEROVÁ, I.; ZICH, R.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M.; POLLARD, D., Some aspects of internationallisation of SMEs in Czech republic, příspěvek na konferenci Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe, ISBN 84-688-8441-3, Sevilla, Španělsko, Sevilla, Španělsko, 2003
 8. ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; BŘEČKOVÁ, P.; POLLARD, D., The Internacionalising processes of small and medium companies in the Czech republic, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union, ISBN 80-214-2445-1, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2003
 9. ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; POLLARD, D., Internationalisation of SMEs in Czech Republic: Research project GA 402/02/0106 (work-in-progress), příspěvek na konferenci 7th Vaasa Conference on International Business, Vaasa University, Finland, VAASA, 2003
 10. REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M., APPROACHES TO COMMERCIAL RISK MINIMISATION IN THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION OF CZECH COMPANIES, příspěvek na konferenci IV. international conference Economic System of European Union and accession of the Republic of Croatia, University of Rijeka, Croatia, 2003
 11. REŽŇÁKOVÁ, M., MOŽNOSTI A RIZIKA PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ, příspěvek na konferenci Ekonomika, financie a manažment podniku, ISBN 80-225-1759-3, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2003
 12. REŽŇÁKOVÁ, M., Je ukazatel EVA použitelný pro hodnocení investičních projektů?, příspěvek na konferenci New Trends of the Development of Industry, ISBN 80-214-2518-0, FP VUT v Brně, Brno, 2003
 13. REŽŇÁKOVÁ, M., Possibilities of Raising Long-Term Financial Resources in Transforming Economies, článek v Transformations in Business&Economics, ISSN 1648-4460, 2003
 14. ZINECKER, M.; ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; POLLARD, D., The Internationalization Process of Small and Medium-Sized Enterprises from View of Financial Management, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union, ISBN 80-214-2445-1, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, 2003
 15. KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Controlling. (2. reed.), spec. publikace, ISBN 80-214-2456-7, Novotný, Brno, 2003
 16. REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční management I., 2. vyd., , ISBN 80-214-2487-7, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2003
 17. REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M., Finanční management, II., 2. vyd., , ISBN 80-214-2488-5, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2003

2002

 1. POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KORÁB, V.; ZICH, R., Researching the Internationalisation of SME's in the Czech Republik, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in CEEC: Implications for Econommic Integration into Wider Europe, ISBN 80-86510-39-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 2. REŽŇÁKOVÁ, M., ZINECKER, M., Finanční management, II. část, , ISBN 80-214-2250-5, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční management, I. část, , ISBN 80-214-2249-1, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 4. REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J., Je český kapitálový trh alternativou financování podnikové sféry?, článek v RIV03 - z FP, ISSN 1211-1120, 2002
 5. ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; POLLARD, D., Globalization versus internationalization in relation to the strategy of the Czech companies, příspěvek na konferenci Globalizácia a jej vlyv na transformujúce sa ekonomiky (pozitíva a negatíva), ISBN 80-8070-005-2, Žilinská univerzita, Žilina, SK, 2002
 6. REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční management. Studijní opory pro kombinované studium, , ISBN 80-214-1968-7, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 7. REŽŇÁKOVÁ, M., Financování exportních operací podniku, , 2002
 8. REŽŇÁKOVÁ, M., ŠIMBEROVÁ, I., ZICH, R., Influence of Foreign Direct Investment on Czech Economy, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in CEEE: Implications for Economic Integration into Wider Europe, ISBN 80-86510-39-5, Brno University of Technology, Brno, 2002
 9. REŽŇÁKOVÁ, M., Vliv přímých zahraničních investic na českou ekonomiku, příspěvek na konferenci Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002, ISBN 80-225-1616-3, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 2002
 10. REŽŇÁKOVÁ, M., Slobodné povolania ako nositeľ hospodárskej zmeny, , 2002
 11. REŽŇÁKOVÁ, M., Vnější a vnitřní determinanty strategického rozvoje podnikatelských subjektů v etapě jejich integrace do EU, , 2002
 12. REŽŇÁKOVÁ, M., Experience and Perspectives of Venture Capital in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Acta oeconomica No 12. Economic theory and practise in present time and in the future, ISBN 80-8055-597-4, Ekonomická Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika, 2002
 13. REŽŇÁKOVÁ, M., Possibilities of raising long-term financial resources in transforming economic, příspěvek na konferenci Dollection of conference papers "International Business in Transition Economies", Volume B, ISBN XX, Vilnius University, Vilnius, 2002

2001

 1. MALLYA, T.; REŽŇÁKOVÁ, M., Making FDI Work for Sustainable Growth, příspěvek na konferenci Global Business and Economic Development, ISBN 0-9660656-6-2, Montclair State University and Comenius University, USA - Slovakia, 2001
 2. ŠEDOVÁ, J., REŽŇÁKOVÁ, M., Primary Issue on the Czech Capital Market, příspěvek na konferenci International conference “Business and Economic development in central and eastern Europe”,, ISBN 575-582, Brno University of Technology, BMF, Brno, 2001
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., Analýza odchylek ve vnitropodnikovém řízení, , ISBN 80-225-1405-5, Ekonomická univerzita Bratislava, Bratislava, 2001
 4. REŽŇÁKOVÁ, M., Vliv stadia životního cyklu podniku na finanční strategické řízení, příspěvek na konferenci Finanční řízení podniku, ISBN 80-7078-889-5, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2001
 5. REŽŇÁKOVÁ, M., Credit Management: The Tools of the Improvement of the Financial Management, příspěvek na konferenci Transformation of CEEC Economies to EU Standards, ISBN 80-86510-27-1, University of Trento, Brno, 2001
 6. ZINECKER, M.; KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z.; SOLAŘ, J., Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, průběžná zpráva o řešení dílčího úkolu "Finance", výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, FP, VUT v Brně, FP, Brno, 2001
 7. REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠEDOVÁ, J., Analyses of Efficiency of the Czech Capital Market, , ISBN 80-86510-05-0, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, 2001
 8. REŽŇÁKOVÁ, M., Venture capital - potenciální zdroj financování rozvoje podniků, příspěvek na konferenci Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, ISBN 80-214-1866-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2001
 9. REŽŇÁKOVÁ, M., Vybrané otázky strategického finančního řízení podniku, příspěvek na konferenci Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, ISBN 80-210-2537-9, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2001
 10. REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J., KONEČNÝ, M., ZINECKER, M., Finanční strategie podniku. Průběžná zpráva o řešení dílčího výzkumného úkolu., výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, ISBN -, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2001
 11. REŽŇÁKOVÁ, M., Určování úvěrových limitů jako součást credit managementu podniku, příspěvek na konferenci Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní, ISBN 80-225-1382-2, FHI EU v Bratislave, Bratislava, 2001
 12. REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J., Information Efficiency of Czech Capital Market, příspěvek na konferenci International conference “Ekonomika firiem 2001", ISBN 80-225-1446-2, EU Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Košice, 2001
 13. KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Controlling. (Studijní text pro distanční vzdělávání.), spec. publikace, ISBN 80-214-1995-4, Novotný, Brno, 2001
 14. REŽŇÁKOVÁ, M., Credit management - nástroj zlepšování finančního řízení podniku, příspěvek na konferenci Finanční řízení podniků a finančních institucí, ISBN 80-7078-923-9, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2001
 15. REŽŇÁKOVÁ, M., Building Customer Database as a Pre-requisite of Functional Credit Management, , University of Belgrade, Department in Krusevac, Yugoslavia, 2001

2000

 1. REŽŇÁKOVÁ, M., Bank Credits in the Czech Republic: Their Role in Corporate Financing, , Fakulta podnikatelská, Italy, 2000
 2. KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Controlling. (2. ed.), spec. publikace, ISBN 80-214-1535-5, PC DIR, Brno, 2000
 3. REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z., Posibilites of Bank-Credit and Lease Financing of Firms in the czech Republic, příspěvek na konferenci Súčasné trendy v manažmente, ISBN 80-968125-, Fakulta managementu Univerzity Komenského Bratisla, Bratislava, SR, 2000

1999

 1. REŽŇÁKOVÁ, M.; KONEČNÝ, M.; MARTINOVIČOVÁ, D., Umíte hospodařit se svými penězi ve firmě?, , ISBN 80-214-1293-3, PC DIR, Brno, 1999
 2. REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z., Posibilites for External Financing of Company Development, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Euro, ISBN 83-231-110, Nicholas Copernicus University of Torun, Toruň, Polsko, 1999
 3. REŽŇÁKOVÁ, M., Strategické finanční plánováíní a dividendová politika podniku, příspěvek na konferenci Cesty zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových vý, ISBN 80-214-141, VUT v Brně, FAME, FT, Zlín, 1999

1998

 1. REŽŇÁKOVÁ, M., Český kapitálový trh jako zdroj financování firem a nástroj oceňování finančních aktiv, výzkumná zpráva projektu Fakulta podnikatelská, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný