English

prof. Ing. Vojtěch Koráb, MBA – seznam publikací

2018

 1. HRUBÝ, V.; KORÁB, V., Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. , Brno, 2018
 2. KORÁB, V.; MURÍNOVÁ, A., Family Business: Experience from the Czech Republic, kapitola v Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach, ISBN 978-953-51-3760-3, InTechOpen, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia , 2018

2017

 1. BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; HORNÍKOVÁ, D.; FUŇKOVÁ, M.; RONDOŠOVÁ, N.; ILGNER, T.; CRHÁK, M.; HALAČKOVÁ, A.; HLAVATÁ, M.; LORKOVÁ, K.; MAREČKOVÁ, S., Podnikání a management v kontextu 21. století, , ISBN 978-80-7204-969-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2017

2016

 1. BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; NOVÁKOVÁ, M.; ŠAUEROVÁ, K.; SEMANČIKOVÁ, K.; MEDVEĎOVÁ, K.; WALTER, A.; JELEN, R.; KAPUSTA, V.; ŠALOMOUNOVÁ, A., Podnikání a management v kontextu 21. století, , ISBN 978-80-7204-949-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2016
 2. MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L.; KORÁB, V.; BARTOŠ, V., Factors determining success in leisure-fashion company: case study , příspěvek na konferenci Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, ISBN 978-80-248-3983-7, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2016
 3. MEGOVÁ, S.; MAZÁNEK, L.; KORÁB, V.; PÁLKA, L., Managerial Application of Business Model in Respect to Macroeconomical Development, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference, ISBN 978-80-87325-10-0, Prague, 2016
 4. JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V., Výrobní a logistické procesy v podnikání, spec. publikace, ISBN 978-80-247-5717-9, Grada, Praha, 2016
 5. VIDECKÁ, Z.; KORÁB, V., Technical and Managerial Education Based on Quality Planning Methods, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art, ISBN 978-619-7105-75-9, STEF92 Technology, Ltd., Sofia, Bulharsko, 2016
 6. KORÁB, V.; KOUDELKOVÁ, P., What Determines Innovation in Small and Medium Enterprises? A Case Study from the Czech Republic, článek v Transformations in Business&Economics, ISSN 1648-4460, Vilnius University, Muitines G8, Kaunas, LT-44280, Lithuania, Kaunas, 2016
 7. MEGOVÁ, S.; KORÁB, V., BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT, , ISBN 978-80-225-4245-6, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, Slovenská republika, 2016

2015

 1. PETLINA, A.; KORÁB, V., Strengths and Weaknesses of the Small and Medium-Sized Family Business in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Conference proceeding of the the 15th International Scientific Conference Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, ISBN 978-80-214-5226-8, 2015
 2. PETLINA, A.; KORÁB, V., Family Business in the Czech Republic: Actual Situation, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, 2015
 3. PETLINA, A.; KORÁB, V., The Structure of Family Ties within the Family Wine Trading Business in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Enometrics XXII, Peer-Reviewed Conference Proceedings, ISBN 9788075093158, Brno, 2015
 4. PETLINA, A.; KORÁB, V., Strengths and weaknesses of the small and medium-sized family business in the Czech Republic, , ISBN 978-80-214-5198-8, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, Brno, 2015

2014

 1. DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V., Non-financial Reasons for the decline af Small and Medium-Sized Enterprises, příspěvek na konferenci European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders, ISBN 978-954-9827-13-2, BAMDE, Sofia, Bulharsko, 2014
 2. KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V., Drobné podnikání, , ISBN 978-80-214-5039-4, CERM, 2014
 3. KORÁB, V., ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU, příspěvek na konferenci AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2014, Zborník vedeckých prác, ISBN 978-80-225-3867-1, Ekonóm, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2014

2013

 1. BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V., Empirical development taxonomy of micro, small and medium-sized enterprises in South Moravian Region, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MZLU, Brno, 2013
 2. ROSENBERG, J.; KORÁB, V., Family-owned companies: the areas of importance for rural development in the Czech Republic, článek v Scientia&Societas, ISSN 1801-7118, Newton Collage, a.s., Brno, 2013

2012

 1. DOSKOČIL, R.; KORÁB, V., Znalostní management, , ISBN 978-80-214-4668-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012
 2. KORÁB, V., Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy podnikovej sféry, ISBN 978-80-225-3427-7, EKONÓM, Bratislava, 2012

2011

 1. KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J.; BINEK, J.; GALVASOVÁ, I.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H.; HALÁSEK, D., Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony, spec. publikace, ISBN 978-80-905139-0-7, Garep, spol. s r.o., Brno, 2011
 2. KORÁB, P.; KORÁB, V., Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu., příspěvek na konferenci Víno jako multikulturní fenomén., ISBN 978-80-87533-00-0, Societas Scientiarium Olomucensis II., Olomouc, 2011
 3. ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V., Conditions for making strategic alliances: The case of two enterprises from the South Moravian Region, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, 2011
 4. KORÁB, V., Malé a střední rodinné podniky v ČR a perspektivy jejich rozvoje, příspěvek na konferenci Aktuálne pohlady na konkurenceschopnosť a podnikanie - nové výzvy., ISBN 978-80-225-3200-6, Ekonóm, Bratislava, Slovensko, 2011

2010

 1. ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V., Výskum spolupráce malých a stredných podnikov v Juhomoravskom kraji, příspěvek na konferenci International workshop for PhD students, ISBN 978-80-214-4194-1, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Brno, 2010
 2. RAŠTICOVÁ, M.; KHATEB, F.; KORÁB, V., Management Theories and Practical Application, , ISBN 978-80-214-4193-4, Akademické Nakladatelství CERM Brno, Brno, 2010
 3. KORÁB, V.; KHATEB, F., Small Business, , ISBN 978-80-214-4192-7, Akademické Nakladatelství CERM Brno, Brno, 2010
 4. ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V., Siťová spolupráce malých a středních firem v Jihomoravském kraji, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2010

2009

 1. KÁBA, D.; KORÁB, V., Optimal Tasks Assignments in a Large Accountancy Firm Using Dialogues With Fuzzy Expert Systems, příspěvek na konferenci Innovation & Change in European Environment, ISBN 978-84-692-6077-7, University of Seville, Seville, Spain, 2009

2008

 1. KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J., Založení a řízení podniků, , ISBN 978-80-214-3792-0, CERM akademické nakladatelství, Brno, 2008
 2. KHATEB, F.; KORÁB, V., Case Study: Syrian SMEs in International Trade, příspěvek na konferenci Entrepreneurship and Small Business in International Aspect, ISBN 978-80-214-3768-5, Brno, 2008
 3. KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; HANZELKOVÁ, A., Rodinné podnikání, spec. publikace, ISBN 978-80-251-1843-6, Computer Press, Brno, 2008
 4. DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V., Drobné podnikání, , 2008
 5. KORÁB, V., Malé a střední rodinné podniky a perpektivy jejich rozvoje., spec. publikace, ISBN 978-80-214-3584-1, VUTIUM, Brno, 2008
 6. KORÁB, V., Malé a střední rodinné podniky: faktory ovlivňující jejich rozvoj., příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost podniků, ISBN 978-80-210-4521-7, MU, ESF, Brno, 2008
 7. KORÁB, V., Svoji rodinu bych do podnikání netahal., článek v Profit, Hospodářský a podnikatelský týdeník, ISSN 1211-5428, Stanford, a.s., Praha, 2008

2007

 1. KORÁB, V., Small Family Business in the Czech Republic., příspěvek na konferenci Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities., ISBN 954-9827-04-6, BAMDE Sofia, Bulharsko, 2007
 2. KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M., Podnikatelský plán, spec. publikace, ISBN 978-80-251-1605-0, Computer Press, Brno, 2007
 3. KORÁB, V., ESTÉLYIOVÁ, K., Rozvojový interaktivní audit, regionální politika a poznávání disparit, část: úloha podnikatelství v rozvoji regionů, , Garep, s.r.o., Brno, 2007
 4. KHATEB, F.; KORÁB, V., Vine Producers in the Czech Republic: Case Study, článek v USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, ISSN 1888-1734, Universidad de Sevilla, Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Sevilla, Spain, 2007
 5. KORÁB, V., Pokročilé metody v podnikání malých a středních podniků, příspěvek na konferenci Conference proceedings, ISBN 978-80-214-3482-0, VUT, FP, Brno, 2007

2006

 1. KHATEB, F.; KORÁB, V.; VÍCHA, T., Venture capital., článek v Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, ISSN 1813-7954, Izhevsk State, 2006
 2. KORÁB, V., DOLEŽALOVÁ, E., Drobné podnikání. Studijní text pro kombinovanou formu studia., , ISBN 80-214-3274-8, VUT Brno, FP, Brno, 2006
 3. KHATEB, F.; KORÁB, V.; GAFAROV, T.; SOZONOV, A., BOT in Russia., článek v Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, ISSN 1813-7954, Izhevsk State, 2006
 4. KHATEB, F.; KORÁB, V., Syria opts for BOT., článek v Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, ISSN 1813-7954, Izhevsk State, 2006
 5. KHATEB, F.; KORÁB, V., International Marketing., příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-454-0, Faculty of Business and Management, Brno - Rozdrojovice, Atlantis Hotel, 2006
 6. KHATEB, F.; KORÁB, V., E-Logistic,, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-454-0, Faculty of Business and Management, Brno - Rozdrojovice, Atlantis Hotel, 2006
 7. KHATEB, F.; KORÁB, V.; GAFAROV, T.; SOZONOV, A., Creation of Conditions for Effective International Cooperation (Free Economic Zones)., příspěvek na konferenci Mezinárodní Bat'ova Doktorandská Konference, ISBN 80-7318-384-6, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, Zlín, 2006
 8. KORÁB, V.; RAIS, K., A blueprint to support environmental compliance among European SMEs, , ISBN 1-904133-32-0, Staffordshire University, Staffordshire, 2006

2005

 1. KHATEB, F.; STAŇKOVÁ, M.; KORÁB, V., BOT Build-Operate-Transfer., příspěvek na konferenci Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies, ISBN 80-214-3099-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Brno, Czech Republic, 2005
 2. DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V., Drobné podnikání, , Akademické nakladatelství CERM, 2005
 3. KORÁB, V.; MIHALISKO, M., Založení a řízení společnosti; spol. s r.o., komanditní společnost, veřejná obch. spol., , ISBN 80-251-0592-X, Computer Press, a.s., Brno, 2005
 4. KORÁB, V.; MIHALISKO, M., Franchising jako šance pro malé a střední podniky v České republice, příspěvek na konferenci Sborník mezinárorní konference - Finance a účetnictví ve vědě a praxi, ISBN 80-7318-288-2, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví, Zlín, 2005

2004

 1. ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KORÁB, V.; GARCÍA, A., New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship, , Brno, 2004
 2. KORÁB, V., THE ENTREPRENEURSHIP RESEARCH: SCIENCE OR ART?, příspěvek na konferenci New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship, ISBN 80-214-2753-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT, BRNO, 2004
 3. DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V., Drobné podnikání, , Akademické nakladatelství CERM, 2004
 4. KORÁB, V., Support of small and medium-sized enterprises: Comparing the Czech Republic and Spain from the point of view of internationalisation, příspěvek na konferenci Management, economics and business development in the new european conditions, ISBN 80-214-2661-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2004
 5. KORÁB, V., Podpora podnikání malých a středních firem z pohledu internacionalizace, příspěvek na konferenci Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU, ISBN 80-214-2653-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2004
 6. KORÁB, V.; DOLEŽALOVÁ, E., Drobné podnikání, , ISBN 80-214-2651-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004

2003

 1. KORÁB, V., Challenges to an Entrepreneurial Research in New Europee, příspěvek na konferenci Management, Economic and Business in new Europe, ISBN 80-214-2382-X, Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2003
 2. KORÁB, V., Pilot Study of Small Family Business in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Advancing Entrepreneurship and Small Business, Internacional Council for Small Business, Belfast, 2003
 3. KORÁB, V.; MIHALISKO, M., Založení a řízení podniků, , ISBN 80-214-2510-5, 2003
 4. KORÁB, V., Založení a řízení podniků - skripta pro kombinované studium, , ISBN 80-214-2510-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2003
 5. KORÁB, V., Key questions of business research in European community, příspěvek na konferenci Business Development and European Comunity, ISBN 80-214-2408-7, Brno University of Technology, Business and Management Faculty , Brno, 2003

2002

 1. POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KORÁB, V.; ZICH, R., Researching the Internationalisation of SME's in the Czech Republik, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in CEEC: Implications for Econommic Integration into Wider Europe, ISBN 80-86510-39-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 2. DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A.; DOHNAL, M.; MARKESOVÁ, J., Ethical behaviour and potential profit, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implicetions for Economic Integration into Wider Europe, ISBN 80-86510-39-5, Brno University of Technology, Brno, 2002
 3. DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A., Mutual relations of ethical and financial aspects of hi-tech environmentally oriented companies, příspěvek na konferenci 15th International Congress CHISA, ISBN 80-83059-33-2, Czech Society of Chemical Engineering, Praha, 2002
 4. KORÁB, V., Apprehension of strategy and quality by small business in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Transformation of CEEC Economies to EU Standards, ISBN 80-86510-27-1, Trento, Italy, 2002
 5. KORÁB, V., Company management II, Engineering course in English, , ISBN 80-214-2073-1, Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2002
 6. KORÁB, V., Malé rodinné podnikání v České republice: současný stav a problémy., příspěvek na konferenci Mezinárodní vědecká konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002" sekce 7 Podnik a podnikání - současnost a perspektivy., ISBN 80-7329-009-X, Repronis Ostrava pro VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2002
 7. KORÁB, V., Posudek oponenta na článek "Některé aspekty podpor malého a středního podnikání"., , 2002
 8. KORÁB, V., Motivation for establishment of own company, příspěvek na konferenci Business and economic development in central and eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe., ISBN 80-86510-39-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2002

2001

 1. KORÁB, V., Barriers to Small Family Business Development: Case of the Czech Republic, příspěvek na konferenci The 6th International Conference on Global Business and Economic Development, Comenius UNiversity, Faculty of Management, Bratislava, 2001
 2. KORÁB, V., One Approach to Small Business Bankruptcy Prediction: the Case of the Czech Republic, příspěvek na konferenci VII SIGEFF Congress New Logistics for the New Economy, SIGEFF International Association for FUZZY SET, University Degli Studi Di Napoli, Federico II, Naples, Italy, 2001
 3. KORÁB, V., Family Business: the Current Stage of Small Family Business in the Czech Republic, příspěvek na konferenci The Ninth Annual International Conference, Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný