English

Ing. Jakub Raček – seznam publikací

2018

 1. RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2018
 2. RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P., Energy efficiency of dry sewage sludge before and after low-temperature microwave pyrolysis, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2018
 3. ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge, článek v Desalination and Water Treatment (online), ISSN 1944-3986, Desalination Publications, Hopkinton, USA, 2018
 4. RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J., Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018
 5. ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J., Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P., Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-28-7, SGEM, Bulgaria, 2017
 2. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P., Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, SGEM, Bulgaria, 2017
 3. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z., Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 4. ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z., Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 5. CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V., Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel"., , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 6. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P., Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž , článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 7. ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis of sewage sludge, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017
 8. RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017

2016

 1. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K., Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 2. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P., Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž, příspěvek na konferenci Městské vody 2016, ISBN 978-80-86020-83-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2016
 4. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T., Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 5. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M., Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 6. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M., Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2016

2015

 1. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 2. HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M., Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER", , Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 3. RAČEK, J., Testování prototypu systému využití šedých vod, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. RAČEK, J., MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMŮ VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD VE VYBRANÝCH PRÁDELNÁCH, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J., Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 2. VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A., Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds, příspěvek na konferenci CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, ISBN 978-80-260-4001-9, STP, Praha, 2013
 3. VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J., Využití šedé vody ve zdravotních instalacích, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 4. RAČEK, J., Možnosti čištění šedých vod pro zpětné využití v budovách, , ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 5. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 6. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 7. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013

2012

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O., Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4665-6, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2012
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 3. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci Buildings and environment 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. RAČEK, J., Ekologické hospodaření s šedou vodou v budovách, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2012
 5. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 6. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2012
 7. RAČEK, J., Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2012

2011

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-17-1, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,, Bratislava, 2011
 2. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, příspěvek na konferenci Sanhyga 2011, ISBN 978-80-89216-42-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Piešťany, 2011
 3. BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách, příspěvek na konferenci Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami, ISBN 978-80-01-04819-1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný