English

Ing. Darina Dostálová – seznam publikací

2017

 1. SHAYANFARD, P.; HELLER, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; ŠANDERA, P.; ŠITTNER, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ALARCON, E.; FROST, M.; SEDLÁK, P.; POKLUDA, J., Effect of Martensitic Transformation on Local Stresses and Strains at a Notch of Cyclically Loaded Superelastic NiTi Ribbon, , ICF, Rhodes, Greece, 2017
 2. DOSTÁLOVÁ, D.; KAFKA, V.; VOKOUN, D.; HELLER, L.; MATĚJKA, L; KADEŘÁVEK, L.; PĚNČÍK, J., Thermomechanical Properties of Popypropylene - based Lightweight Composites Medeled on The Mesoscale, článek v Journal of Materials Engineering and Performance, ISSN 1059-9495, US Springer, US, New York, 2017

2015

 1. OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, INST ZA KOVINSKE MATERIALE I IN TEHNOLOGIE, LEPI POT 11, LJUBJANA, 10000, SLOVENIA, Ljubjana, 2015

2014

 1. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R., Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC), příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., MICROENCAPSULATED PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT STORAGE: THERMAL CHARACTERISTICS AND BUILDING APPLICATION, , Institut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, Portorož, 2013
 2. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material support structure for a doors threshold made of thermal insulation Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH, příspěvek na konferenci CzechStav 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 2. VACEK, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., VÝROBA A VYBRANÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, 2012
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Production of thermal insulation composite material based on polymers, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 4. DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Užití kompozitního termopolymeru v konstrukčním detailu, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0904-0, Košice, Slovakia, 2012
 5. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KALUŽOVÁ, A.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Use of Thermal Insulation Composite Material Based on Secondary Raw Materials for Elimination of Thermal Bridge in the Structure of Flat Roof Parapet, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 6. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 7. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T., Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 8. DOSTÁLOVÁ, D., VLASTNOSTI ČÁSTICOVÝCH KOMPOZITNÍCH POLYMERŮ A PŘÍKLAD JEJICH POUŽITÍ V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH SPODNÍ STAVBY JAKO TEPELNÉHO IZOLANTU., příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D., Komparace alternativ izolace šikmé střechy, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Bratislava-Univerzitná knižnica, Klaritská ul. č.5 Bratislava, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný