English

Ing. Vojtěch Kostiha – seznam publikací

2018

 1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Bond behavior of FRP bars in concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V., Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018

2017

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou, , Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, Bratislava, 2017
 2. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Soudržnost FRP výztuží s betonem, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 3. MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire , článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 4. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017

2016

 1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation, ISBN 978-972-752-203-3, FEUP, Porto, 2016
 4. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 5. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí, příspěvek na konferenci 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-70-1, SEKURKON s.r.o., 2016
 6. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of concrete structures by using modern composite materials - FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, Praha, 2016
 7. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A., Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 8. ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr, Comparison and Review of Concrete-to-Concrete Interface Shear Resistance according to Major Design Codes, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 9. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D., Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, Brno, 2015
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 4. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015

2014

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A., Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 3. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib, ISBN 978-80-8076-114-1, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 4. GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V., Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, 2014
 5. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M., Zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže; Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 6. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MANSOUR, M., Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže - Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2014
 7. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2014
 8. KOSTIHA, V., APLIKACE FRP VÝZTUŽE PŘI NÁVRHU ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost, příspěvek na konferenci 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-109-7, Jaga, Bratislava, 2013
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A., Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement, příspěvek na konferenci 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013), ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2013
 3. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V., Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 4. KOSTIHA, V., Confinement of reinforced concrete column using composites fabric – method of strengthening structures, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2013, Herľany, April 10 - 12, 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2013
 5. KOSTIHA, V., Advanced methods of strengthening RC members – Near surface mounted FRP reinforcement mounted FRP reinforcement, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2013, Herľany, April 10 - 12, 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2013
 6. KOSTIHA, V., ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY OVINUTÉ FRP TKANINOU, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013
 7. KOSTIHA, V., ZESILOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKU POMOCÍ NSM KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M., Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE, ISBN 978-83-7283-514-7, Publisher Lodz University of Technology, Lodz, Republika Polsko, 2012
 2. KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 3. KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 4. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 5. KOSTIHA, V., Zesilování železobetonových prvků užitím NSMR techniky, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE; Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0905-7, Technická Univerzita v Košiciach, Košice, 2012
 6. KOSTIHA, V., Zesilování železobetonových sloupů ovinutím FRP bandáží, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT Fakulta stavební v Brně, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný