English

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. JELÍNEK, O.; TESAŘ, Z.; RUBINA, A., Průkaz energetické náročnosti budov, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014

2013

 1. BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Návrh bazénových odvlhčovacích jednotek, příspěvek na konferenci Structura stavební trendy 2013 - ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, 2013
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), ISSN 1338-7278, Versita, Košice, 2013
 3. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 7.národní konference s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the design of swimming pool dehumidifiers units, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Košice, 2012
 3. RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 4. RUBINA, A.; ANDRYS, P.; TESAŘ, Z., Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topinfo, Praha, 2012

2011

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z., Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 2. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Software TERUNA v1.5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek, , Brno, 2011
 3. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P., Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 4. RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Od nápadu k výrobku, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, Vutium, Brno, 2011
 5. RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011

2002

 1. RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., TESAŘ, Z., TERUNA - software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a navrhování vzduchotechniky, , 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný