English

Ing. Marcel Koňařík – seznam publikací

2015

 1. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; RUBINOVÁ, O., Dlouhodobý monitoring TČ země-voda z pohledu tepelného výkonu vrtu, příspěvek na konferenci Konference vytápění Třeboň 2015, ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2015

2014

 1. KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P., Metodika návrhu tepelných čerpadel v programu NTC, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014

2013

 1. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2013
 2. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Využití stoky jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Praha, 2013

2012

 1. KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P., NTC - Software pro návrh tepelného čerpadla, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Praha, 2012
 2. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K., Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s. r. o., Praha, 2012
 4. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb, XXII. mezinárodní sympozium Sanace 2012, ISSN 1211-3700, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 5. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Modelování stokového výměníku tepla, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2012, ISBN 978-80-89216-45-1, STTP Bratislava, Lubovňa, 2012
 6. KOŇAŘÍK, M., ENERGETICKÝ POTENCIÁL KANALIZAČNÍCH STOK A JEJICH VYUŽITÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, 2012

2011

 1. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách, příspěvek na konferenci Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02310-4, Společnost pro techniku prostředí, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný