English

Ing. Radek Partika – seznam publikací

2014

  1. ORAVEC, P.; PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Poznatky z návrhu a realizace obnovy domu, , ISBN 978-80-553-1678-9, Košice, 2014
  2. PARTIKA, R.; ORAVEC, P., Problematika napojování stěn na šikmou střechu s tepelnou izolací nad krokvemi, , ISBN 978-80-553-1678-9, Košice, 2014
  3. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Comparison of modeled distribution of thermal fields at seasonal ground storage segments, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
  4. PARTIKA, R., DYNAMICKÁ NUMERICKÁ SIMULACE HORIZONTÁLNÍHO ZEMNÍHO VÝMĚNÍKU POD BUDOVO, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT Brno, Brno, 2014

2013

  1. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., MOŽNOSTI UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZÁSOBNÍKŮ POD OBJEKTY V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013
  2. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Comparison of the possibility of using the accumulation underground storage under buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech publication, Švýcarsko, 2013

2012

  1. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., SPIDI KOTVY U PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD, příspěvek na konferenci Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2012
  2. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Neustálený teplotní stav zeminy u podsklepené budovy s návazností na vnitřní povrchové teploty, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Litera Brno, Brno, 2012

2011

  1. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., ŘEŠENÍ NESTACIONÁRNÍHO TEPLOTNÍHO POLE V ZEMINĚ U ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2011 -Vizie-prax-legislatíva, ISBN 978-80-227-3582-7, STU -Nakladatestvo STU, Bratislava, 2011
  2. KALOUSEK, M.; PARTIKA, R., VLIV VÝMĚNY OKEN NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V UČEBNÁCH, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košičiach, stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný