English

Ing. Tomáš Pospíšil – seznam publikací

2014

 1. POSPÍŠIL, T.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ZOUHAR, M.; KALUŽOVÁ, A., Different Options for Foundations of Buildings in Thermal and Financial Context, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans tech publications, 2014
 2. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R., Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC), příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Thermal Conductivity, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 2. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A., Impact of Outer Wall Insulation Method at the Reinforced Concrete Strip Footing on the Temperature Factor and Linear Heat Transfer Coefficient, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 3. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KRÁLOVÁ, M.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, RECENT SCIENCE PUBLICATIONS ARCHIVES, Indická republika, 2013
 4. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J., Influence of thermal insulation material thickness used in wall footing to linear thermal transmittance, příspěvek na konferenci Young scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, 2013
 5. POSPÍŠIL, T., Optimalizace návrhu tlouštky pěnoskla pro přerušení tepelného mostu v patě zdiva, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT, Brno, 2013
 6. POSPÍŠIL, T., Vyhodnocení konstrukce atiky prostřednictvím teplotního faktoru dle ČSN 73 0540, příspěvek na konferenci Juniostav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT, Brno, 2013
 7. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J., Comparison of temperatures in the corner of wall footing through 2D Comparison of temperatures in the corner of wall footing through 2D and 3D views, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 8. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material support structure for a doors threshold made of thermal insulation Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J., Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání, příspěvek na konferenci Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 2. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J., Porovnání teplot v koutě u atiky prostřednictvím 2D a 3D modelování, příspěvek na konferenci Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Production of thermal insulation composite material based on polymers, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 4. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KALUŽOVÁ, A.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Use of Thermal Insulation Composite Material Based on Secondary Raw Materials for Elimination of Thermal Bridge in the Structure of Flat Roof Parapet, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 5. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 6. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T., Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 7. POSPÍŠIL, T., KLASICKÉ ŘEŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ V PATĚ ZDIVA, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný