English

Ing. Pavel Liška, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P., Případová studie zlepšení adhezních vlastností dřevoplast, článek v Buildustry, ISSN 2454-0382, Bria Invenia, s.r.o., Nitrianske Rudno, 2018
 2. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Influence of Load-bearing Structure on Size of Bonded Facade Cladding, příspěvek na konferenci MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, ISSN 2261-236X, ISBN 978-2-7598-9052-1, EDP Sciences, Krakov, 2018
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; KUČEROVÁ, P., Zkoušení přídržnosti dřevoplastového fasádního obkladu za mrazu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; VENKRBEC, V., Ověření vhodnosti použití polyuretanových tmelů k tmelení aktivních spár v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 5. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Zkoušení přídržnosti obkladu z dřevoplastu při proměnlivé teplotě, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 6. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Vliv technologické nekázně na lepený spoj, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 7. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Performance of Selected Polyurethane Joint Sealants in Concrete Structures, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018

2017

 1. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B.; NOVOTNÝ, M., Revitalization of Lightweight Cladding of Buildings and Its Impact on Environment, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, ISSN 1755-1307, Institute of Physics Publishing, Prague, 2017
 2. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; NOVOTNÝ, M., Impact of Thermal and Moisture Expansion on Design of Wooden Façade Elements for Retrofitting of Buildings, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Case Study on Comparison of Joint Sealant Adhesive Properties Tested in Laboratory and In-situ, příspěvek na konferenci Buildings and Environment: From Research to Application, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1202-5, 2017
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016), ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-553-2643-6, Elsevier Ltd, Amsterdam, 2017
 5. LIŠKA, P., Revitalizace vybraných lehkých obvodových plášťů budov, realizovaných u nás do roku 1990, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 6. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Infrared Thermographic Analysis of Attic Space, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2017, 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017
 7. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; SELNÍK, P.; VENKRBEC, V., Návrh a montáž fasády se skrytým kotvením – krok za krokem, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Evaluation of Test Methods for Testing of Sealants, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. NOVOTNÝ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Thermal insulation systems (ETICS) - important layers of the system and testing the implementation of non-standard temperatures, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II , ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 3. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Evaluating adhesion of weatherproofing sealant joints: Price vs. quality, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research summary: Analysis of selected adhesive systems intended for facade bonding , kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; KELAR, J., Study on Surface Treatments of Modified Wood Plastic Composite (WPC) to Improve Adhesion, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-2070-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; LIŠKA, P., Znalecký posudek číslo 67/2016 ve věci žalobkyně abasto s.r.o. proti žalované H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. o zaplacení částky 1.525.000 Kč s příslušenstvím, , Brno, 2016
 7. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method , příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2016
 8. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Evaluation of Test Methods for verification of Sealant Properties, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 9. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research Summary: Potential of Adhesively Bonded Façade System, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 10. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Thermal Insulation - Using and Testing of Materials in Composite Insulation Systems for Residential Buildings, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 11. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Joint Sealing: Price vs. Quality, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 12. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research summary: Verification of Adhesively Bonded Façade Joints, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 13. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Experiences with Sealants Testing, příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 14. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Possibility of testing cement materials for base layer of the building envelope , příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies , ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 15. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Durability Testing of Sealant Joints: Price vs. Quality, příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 16. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Budoucnost azbestu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 17. ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Verification of Sealing Possibilities of Cement – Based Structures without Additional Surface Treatment, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 18. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Case Study on Determination of Tensile Properties of Construction Sealants at Variable Temperatures, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 19. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B., Experimental Investigation of the Tensile Properties of Ventilated Facade Cladding with Bonded Joints, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 20. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P., Sledování změn povrchu fasádních materiálů v čase vlivem okolního prostředí, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Influence of Technological Indiscipline on Strength Properties of Bonded Joints, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 2. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., The Suitability of Sealants for Use with Concrete Structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Wooden Facade with Bonded Joints - Experimental test, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Tensile Properties of Adhesive Systems Intended for Bonded Façade, , ISBN 978-989-723-135-3, Produçao de Comunicaçao, Lda., Porto, 2015
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 6. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL), článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 7. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Bonding Properties of Wood Plastic Composite Façade Cladding, článek v News in Engineering, ISSN 1339-4886, Publishing Society Ltd., Zilina, Slovakia, 2015
 8. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Resistance to Freezing of Bonded Façade Joint, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 9. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Test of Adhesion and Shear Strength of Polyurethane Adhesives to Cement-bonded Particleboard, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 10. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Thermal and Weathering Properties of Polyurethane Adhesives Intended for Bonded Façade, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Jasná - Low Tatras, Slovakia, 2015
 11. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with Technistone Exterior Terracotta, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Jasná - Low Tatras, Slovakia, 2015
 12. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., The Effect of Technological Indiscipline on the Mechanical Properties of Bonded Joints, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Zkoušení přídržnosti stavebních silikonů na neporézní fasádní obklady při proměnlivé teplotě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2014, ISBN 978-80-87952-07-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 2. ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Testování přilnavosti a soudržnosti polyuretanových tmelů na fasádních materiálech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 3. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Vliv zlepšujících nátěrů na přídržnost vysokopevnostních lepidel, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Přídržnost a soudržnost stavebních silikonů – experimentální test za extrémních klimatických podmínek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 5. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Thermal Resistance of Bonded Facade Joints, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014), ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 6. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Wooden Facade and Determination of Strength of Bonded Timber Joints, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014), ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 7. ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014) , ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 8. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Frost Resistance of Bonded Facade Joints, příspěvek na konferenci CRRB - 16th International Conference oh Rehabilitation and Reconstruction of Buildings - proceedings, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2014
 9. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials within Extreme Weather Conditions, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03795-976-3, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2014
 10. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Revitalization of Facade Cladding with the Use of Bonded Joints, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03795-976-3, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2014
 11. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; NEČASOVÁ, B., Sealing Possibilities for Wood Elements, článek v PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, ISSN 1805-6784, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Kroměříž, 2014
 12. ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials, článek v PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, ISSN 1805-6784, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Kroměříž, 2014
 13. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Experimental Tests of Adhesion of Silicone Sealants within Extreme Weather Conditions, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 14. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Testing of Bonded Facade Joints in Sudden Temperature Changes, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 15. ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Sealing Possibilities of Glass Fibre Reinforced Concrete Elements and Fibre - Cement Facade Cladding Panels, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 16. LIŠKA, P., Vnitřní zateplení lehkého obvodového pláště budov OD-001 „Boletický panel“, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J., Zkoušení tahových vlastností stavebních tmelů při udržovaném protažení, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference k problematice technologických a inovačních procesů Technológia Europea 2013, ISBN 978-80-87952-01-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 2. ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P., Zkoušení přilnavosti silikonových tmelů na fasádním obkladovém materiálu Alubond, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb, ISBN 978-80-263-0544-6, Tribun EU s.r.o., Brno, 2013
 3. ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Zkušenosti s přípravou zkušebních vzorků pro zkoušení tmelů, zkoušení přilnavosti silikonových tmelů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 4. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P., Znalecký posudek číslo 56/2013 ve věci časového plánu z nabídky firmy D.I.S., spol. s r.o. v rámci veřejné zakázky „ZŠ BRNO, ANTONÍNSKÁ 3 – II. etapa rekonstrukce", , Brno, 2013
 5. LIŠKA, P., Ukotvení okenních rámů na nosnou konstrukci lehkého obvodového pláště OD-001 „Boletický panel" s ohledem na tepelné nepravidelnosti, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2013, ISBN 978-80-905243-8-5, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 6. ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P., Zkušenosti pro přípravu zkušebních vzorků pro přípravu tmelů, příspěvek na konferenci REALIZACE STAVEB – TEORIE A PRAXE, Sborník mezinárodního workshopu, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Brno, 2013
 7. LIŠKA, P., Příčiny a důsledky vad revitalizovaných lehkých obvodových plášťů budov OD-001 "Boletický panel", příspěvek na konferenci REALIZACE STAVEB – TEORIE A PRAXE, Sborník mezinárodního workshopu, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Brno, 2013
 8. LIŠKA, P.; BRAVENEC, R.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Systémy provětrávaných lepených fasád, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 9. ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; BRAVENEC, R., Praktické zkušenosti a výstupy naměřené při použití stříkaných betonů při výstavbě královopolských tunelů, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 10. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; BRAVENEC, R., Problematika vícepodlažních panelových dřevostaveb, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 11. BRAVENEC, R.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Kotvení fotovoltaických panelů na fasádu domů s nízkou energetickou náročností, tepelně technické posouzení a alternativní řešení, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 12. LIŠKA, P., Příčiny a důsledky vad typizovaných lehkých obvodových plášťů budov OD-001 Boletický panel, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. LIŠKA, P., Odstraňování azbestové zátěže ze stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků IX. Medzinárodná vedecká konferencia SvF TUKE, Mladý vedec 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2012
 2. LIŠKA, P., Revitalizace lehkých obvodových plášťů občanské výstavby realizovaných v tehdejším Československu před rokem 1990, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. LIŠKA, P., Regenerace lehkých obvodových plášťů na metalické bázi realizované v Československu před rokem 1989, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011, ISBN 978-80-904877-7-2, Magnanimitas, Hradec Králové, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný