English

Ing. Petr Pácha – seznam publikací

2016

  1. PÁCHA, P.; STEHLÍK, D., Laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení a shrnutí ve výzkumné zprávě, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Brno, 2016

2012

  1. PÁCHA, P., Stavba full scale modelu konstrukce vozovky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

  1. PÁCHA, P.; STEHLÍK, D., Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovky pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2011, ISBN 978-80-903925-2-6, Pragoprojekt, a.s.,, České Budějovice, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný