English

Ing. Karel Pecha – seznam publikací

2012

  1. PECHA, K.; STEHLÍK, D., Recyklované stavební materiály do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2012
  2. STEHLÍK, D.; PECHA, K., Recykláty pro stmelené směsi podkladních vrstev pozemních komunikací, příspěvek na konferenci RECYCLING 2012, ISBN 978-80-214-4432-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2012
  3. PECHA, K., Recyklované stavební materiály do podkladních vrstev pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

  1. PECHA, K.; STEHLÍK, D., Recyklované stavební materiály do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2011, ISBN 978-80-903925-2-6, Pragoprojekt, a.s.,, České Budějovice, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný