English

Ing. Jan Novák – seznam publikací

2012

  1. HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, J.; NOVÁK, J., Cíle regulace statické dopravy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný