English

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu, příspěvek na konferenci Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření , ISBN 978-80-270-3445-1, Mikulov, 2018
 2. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů, příspěvek na konferenci Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018, ISBN 978-80-973073-9-4, Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, Žilina, 2018
 3. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury, , Agentura VIACO, Lytomyšl, 2018

2017

 1. APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2017
 2. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2017
 3. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; SZABOVÁ, Z., Three methods for estimating a range of vehicular interactions, článek v Physica A, ISSN 0378-4371, Elsevier Science BV, Amsterdam, 2017
 4. BABINEC, A.; APELTAUER, J., On accuracy of position estimation from aerial imagery captured by low-flying UAVs, článek v International Journal of Transportation Science and Technology, ISSN 2046-0430, NEUVEDEN, NEUVEDEN, 2017

2016

 1. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
 2. KUBÍČEK, P.; ŠAŠINKA, Č.; STACHOŇ, Z.; ŠTĚRBA, Z.; APELTAUER, J.; URBÁNEK, T., Cartographic Design and Usability of Visual Variables for Linear Features, článek v CARTOGRAPHIC JOURNAL, ISSN 0008-7041, The British Cartographic Society, UK, 2016
 3. APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Mathematical and Statistical Properties of the Microstructure in Vehicular Streams and Their Impact to the Traffic Management Methods, příspěvek na konferenci Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B. V., Nizozemí, 2016

2015

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J., Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 2. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; ŠÍDA, M.; HOFHANSL, P., informační leták, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 3. SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J., Odborná zpráva - Dopravní značení turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 5. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M., Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015
 6. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J., Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones, článek v Transport and Telecommunication Journal, ISSN 1407-6179, Transport and Telecommunication Institute, Latvia, 2015
 7. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J., Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones, článek v Transport and Telecommunication Journal, ISSN 1407-6179, Transport and Telecommunication Institute, Latvia, 2015
 8. APELTAUER, J.; HERMAN, D.; BABINEC, A.; APELTAUER, T., Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data, příspěvek na konferenci ISPRS Archives, ISSN 2194-9034, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Mnichov, 2015

2014

 1. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D., Odborná zpráva - Simulační studie turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; KOSŇOVSKÝ, M., Turbo-okružní křižovatky v České republice, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2014
 3. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; MATUSZKOVÁ, R., Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství., článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2014
 4. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J., MODERNÍ ZPŮSOBY SBĚRU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH DAT, příspěvek na konferenci Mobilita obyvatelstva 2014, ISBN 978-80-214-4860-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J., Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, Brno, 2014
 6. KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J., Kapacitní posouzení objektu pomocí softwaru Exodus, , ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta, Brno, 2014
 7. SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š., Městská mobilita obyvatelstva, , ISBN 978-80-214-4936-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; SÚKENNÍK, P., Odborná zpráva - zhodnocení provozu již realizovaných turbo-okružních křižovatek v ČR a analýza stavu poznání., , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. ŠČERBA, M.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Dynamic traffic management on motorways during reconstruction works, článek v Archives of Transport Systems Telematics, ISSN 1899-8208, 2013
 3. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; ŠČERBA, M., Portable Active Traffic Management in Working Zones., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-905442-0-8, 2013
 4. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek., článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, ČR, 2013

2012

 1. HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, J.; NOVÁK, J., Cíle regulace statické dopravy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2012
 2. APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M., Traffic flow microsimulation, příspěvek na konferenci CMDTUR 2012, ISBN 978-80-554-0512-4, Žilinská uiverzita v Žilině,, Žilina, 2012
 3. APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Návrh křižovatky pomocí mikrosimulací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2010

 1. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Dopravně inženýrské posouzení silniční sítě v městysi Plaňany, , Brno, 2010

2008

 1. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O.; APELTAUER, J., Místní komunikace Závist, , Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný