English

Ing. Martin Všetečka, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M., Řešení kapacitních problémů s využitím nekonvenční křižovatky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. VŠETEČKA, M., Kapacita zipu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2017
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Budoucnost brněnské tramvaje, příspěvek na konferenci Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 978-80-554-1370-9, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2017
 3. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Solution to a capacity problem using non-conventional intersections, příspěvek na konferenci Transport Infrastructure and Systems, ISBN 978-1-138-03009-1, 2017

2016

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Dopravně-urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave , ISBN 978-80-89565-26-9, kongres STUDIO, spol. s r. o., Bratislava, 2016
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Místní rychlostní komunikace a rychlá autobusová doprava., článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP s.r.o., Plzeň, 2016
 3. APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Mathematical and Statistical Properties of the Microstructure in Vehicular Streams and Their Impact to the Traffic Management Methods, příspěvek na konferenci Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B. V., Nizozemí, 2016

2015

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J., Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Kapacita nadřazeného dopravního proudu, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 3. PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M., Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční psolečnost z.s., Praha, 2015
 4. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 5. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M., Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015

2014

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Optimalizace opravní sítě s využitím genetického algoritmu, příspěvek na konferenci RDIT 2014, ISBN 978-80-248-3613-3, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 2. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; MATUSZKOVÁ, R., Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství., článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2014
 3. VŠETEČKA, M., Rychlá autobusová doprava, příspěvek na konferenci Mobilita obyvatelstva 2014, ISBN 978-80-214-4860-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 4. VŠETEČKA, M., Optimalizace dopravní sítě, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2013
 2. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013, ISBN 978-80-248-3237-1, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Vysoké Mýto, 2013
 3. ŠČERBA, M.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Dynamic traffic management on motorways during reconstruction works, článek v Archives of Transport Systems Telematics, ISSN 1899-8208, 2013
 4. VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2013
 5. SKALICKÁ, P.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M., Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, 2013
 6. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; ŠČERBA, M., Portable Active Traffic Management in Working Zones., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-905442-0-8, 2013
 7. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek., článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, ČR, 2013
 8. VŠETEČKA, M., Dynamické řízení hromadné dopravy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, J.; NOVÁK, J., Cíle regulace statické dopravy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2012
 2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 3. VŠETEČKA, M., Koncepce zastavování v městské hromadné dopravě, příspěvek na konferenci RDIT 2012, ISBN 978-80-248-2829-9, VŠB - TUO, Ostrava, 2012
 4. VŠETEČKA, M., Infrastruktura pro rychlou autobusovou dopravu, příspěvek na konferenci XI. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, 2012
 5. APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M., Traffic flow microsimulation, příspěvek na konferenci CMDTUR 2012, ISBN 978-80-554-0512-4, Žilinská uiverzita v Žilině,, Žilina, 2012
 6. VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Rychlá autobusová doprava v Brně, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný