English

Ing. Ondřej Matyščák – seznam publikací

2014

  1. MATYŠČÁK, O.; FEIJOO CONDE, J.; OTTOSEN, L., Desalination of sandstone with two different setups under an applied electric field, příspěvek na konferenci 13th Symposium on electrokinetic remediation (EREM 2014), ISBN 978-84-697-0768-5, Malaga, Spain, 2014
  2. MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L.; RÖRIG-DALGAARD, I., Desalination of salt damaged Obernkirchen sandstone by an applied DC field, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2014
  3. MATYŠČÁK, O.; FEIJOO CONDE, J.; OTTOSEN, L., DESALINATION OF DANISH FARM MASONRY BUILT WITH BRICKS BY ELECTROKINETIC TECHNIQUE, příspěvek na konferenci Electroacross Conference, ISBN 978-972-8893-33-0, Lisboa, Portugal, 2014
  4. FEIJOO CONDE, J.; MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L.; RIVAS, T., Desalination of granite and sandstones by electrokinetic techniques. Comparison, příspěvek na konferenci 13th Symposium on electrokinetic remediation (EREM 2014), ISBN 978-84-697-0768-5, Malaga, Spain, 2014
  5. MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L., Změny vlhkosti a pH při odsolování cihel účinkem elektrického pole, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava a Česká komora autorizovaných inženýrů, Praha, 2014
  6. MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L., Odsolování cihel kontaminovaných v roztoku chloridu sodného účinkem elektrického pole, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava a Česká komora autorizovaných inženýrů, Praha, 2014
  7. MATYŠČÁK, O.; VAHALOVÁ, E., Nedestruktivní možnosti odsolování a odvlhčování., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
  8. VAHALOVÁ, E.; MATYŠCÁK, O.; VAHALA, J.; ARNAUTU, D., Pressure test on treated and untreated Spruce, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

  1. MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L.; RÖRIG-DALGAARD, I., Změny pH v cihlách a příložných prvcích využitím elektrického pole, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2013
  2. MATYŠČÁK, O.; OTTOSEN, L.; RÖRIG-DALGAARD, I., Vysoušení cihel pomocí elektrického pole, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava a Česká komora autorizovaných inženýrů, Praha, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný