English

Ing. Denisa Jančaříková – seznam publikací

2015

 1. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism of High temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism Of Classic Fly Ash And Fluidized Bed Combustion Fly Ash In Cement Composites, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014
 2. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., MOŽNOST SPOLUPŮSOBENÍ POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO SPALOVÁNÍ A FLUIDNÍHO POPÍLKU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH, , ISBN 9788090380677, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE AND ITS DURABILITY IN AGGRESSIVE ENVIRONMENT, , 2014
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; ORSÁKOVÁ, D., Monitoring of Self Compacting Concrete Characteristics Development, příspěvek na konferenci Specials concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; MASÁROVÁ, A.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Mixing of different particle-size fractions of fly ash to increase its activity in cement composites, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2014
 6. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost úpravy fluidního popílku pro použití do cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 60200, Brno, 2014

2013

 1. ORSÁKOVÁ, D.; DE WEERDT, K., Vliv druhu pojiva na propustnost chloridových iontů v cementových kompozitech, příspěvek na konferenci XII. odborná konference MALTOVINY 2013, ISBN 978-80-214-4815-5, Brno, 2013
 2. ORSÁKOVÁ, D.; DE WEERDT, K., Vliv druhu pojiva na propustnost chloridových iontů v cementových kompozitech, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2013
 3. HELA, R.; ORSÁKOVÁ, D., The mechanical activation of fly ash, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ELSEVIER, Netherlands, 2013
 4. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného elektrárenského popílku pro výrobu cementových kompozitů, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, České ekologické manažerské centrum, www.wasteforum.cz, 2013
 5. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost mechanické aktivace hrubého popílku z tepelného výměníku Ljungstrom, příspěvek na konferenci I.mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 Sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 6. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů, příspěvek na konferenci I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 7. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů, příspěvek na konferenci 11. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2013 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o, Jihlava, 2013
 8. HELA, R.; SOKOL, P.; DONÁT, P.; KOŠAŘOVÁ, G.; ORSÁKOVÁ, D., Příručka. Popílek v betonu. Základy výroby a použití, spec. publikace, ISBN 978-80-260-4226-6, ČEZ energetické produkty, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XVI, ISBN 978-80-248-2888-6, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2012
 2. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Vliv granulometrie elektrárenského popílku na jeho vlastnosti, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 3. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Mechanicky aktivované elektrárenské popílky a jejich vliv na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků-IX. International Scientific Conference SvF TUKE and Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, TUKE, Košice, 2012
 4. ORSÁKOVÁ, D., Použití mechanicky aktivovaného popílku při výrobě betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 10.konference TECHNOLOGIE BETONU 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2012
 5. ORSÁKOVÁ, D., Využití mechanicky aktivovaných popílků při výrobě betonu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, 14. konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavebni, Brno, 2012

2011

 1. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; LÉDL, M., Užití nanotechnologií v cementových kompozitech, příspěvek na konferenci 8. konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný