English

Ing. Lukáš Poláček – seznam publikací

2013

  1. POLÁČEK, L.; MIŠKUFOVÁ, M., Transport vlhkosti v stavebních porézních materiálech, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

  1. POLÁČEK, L., Sledování rozložení vlhkosti nedestruktivní metodou, příspěvek na konferenci Sanaca a rekonsrukce staveb 2012, CRRB - 14th Internacional Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02414-9, Tiskárna L.V.Print, Uherské Hradiště, 2012
  2. POLÁCEK, L., POPIS TRANSPORTU KAPALNÉ VLHKOSTI V PÓROVITÉM STAVEBNÍM MATERIÁLU, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný