English

Ing. Jan Kroulík – seznam publikací

2015

 1. KROULÍK, J., Experimental use of QUAL2K models for estimation the influence of riparian vegetation on water temperature regime of small streams, příspěvek na konferenci Junirstav 2015 Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Application of QUAL2K for estimation the effect of shading on water temperature regime of small streams in agricultural landscape [Poster], , 6th European River Restoration Conference, European Centre for River Restoration, Vienna, Republic of Austria, 2014
 2. KROULÍK, J., TRVT, aplikace pro modelování teplotního režimu vodního toku, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Předpověď teploty vody drobných vodních toků z teploty vzduchu, příspěvek na konferenci Seminář Adolfa Patery 2013, Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02501-6, ČVTVHS, Praha, 2013
 2. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Regresní modely pro stanovení teploty vody v toku, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2013
 3. KROULÍK, J., Linear correlations of air-water temperatures and its use for predicting water temperatures in small streams, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Techniclal University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Herl'any, Slovensko, 2013
 4. KROULÍK, J., Modelování šíření znečištění ve vodních tocích pomocí QUAL2K, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 5. KROULÍK, J., Korelace teploty vody drobných toků a teploty vzduchu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. KROULÍK, J., Matematické modelování teplotních změn ve vodním toku, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-81-7, Bratislava, 2012
 2. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Dynamika teplotního režimu malých vodních toků v zemědělské krajině a problematika sucha, příspěvek na konferenci Wokshop Adopfa Patery 2012 Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02423-1, Brno, 2012
 3. KROULÍK, J., Statistická analýza časových řad atmosférického oxidu uhličitého, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný